English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBO004
NázevKovové konstrukce 1
Course nameMetal Structures 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantJindřich Melcher

Obsahové informace

Student se naučí a zvládne základní principy a metody navrhování kovových konstrukcí halových průmyslových objektů. Dále nastuduje postupy a procedury navrhování těchto konstrukčních systémů ve smyslu standardizovaných evropských procedur a dokumentů.
Dílčí problémy výuky předmětu zahrnují otázky střešních konstrukcí, navrhování jeřábových drah, navrhování plnostěnných a příhradových sloupů, prostorové tuhosti halového systému a kotvení sloupů halových konstrukcí. Do výuky je začleněna i problematika výroby, montáže, udržování a přestavby kovových halových nosných konstrukcí průmyslových budov.
Všeobecně je obsah předmětu zaměřen na problematiku spolehlivosti a efektivity nosných konstrukcí.
Dispoziční řešení a zatížení v procesu tvorby stavebního objektu s kovovou nosnou konstrukcí.
Navrhování halových konstrukcí:
Střešní konstrukce (střešní plášť, krokve, vazničky, vaznice, vazníky, střešní ztužidla, ložiska, doplňkové střešní konstrukce).
Jeřábové dráhy a dopravní systémy v halových konstrukcích.
Navrhování jeřábových drah pro mostové jeřáby (kolejnice, hlavní nosník jeřábové dráhy, vodorovný výztužný nosník, nárazníky).
Princip přenosu brzdné síly mostového jeřábu do spodní stavby.
Soustavy příčných vazeb halových konstrukcí.
Navrhování plnostěnných a příhradových sloupů, patky a kotvení sloupů.
Prostorová tuhost halového systému.
Příčné (větrové) ztužidlo, ztužení haly se všemi kyvnými sloupy.
Konstrukce obvodových a vnitřních stěn halového objektu, dimenzování nadokenních a nadvratových překladů.
Výroba, montáž, udržování a přestavby kovových nosných konstrukcí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Dispoziční řešení a zatížení
 • 2. Halové konstrukce: Skladebné uspořádání, střešní konstrukce(střešní plášť, krokve).
 • 3. Vaznice prosté plnostěnné a příhradové; vaznice kloubové, spojité, vzpěrkové a zavěšené.
 • 4. Vazníky plnostěnné a příhradové, střešní ztužidla.
 • 5. Ložiska a doplňkové konstrukce.
 • 6. Systémy jeřábových drah v halových objektech. Jeřábové dráhy pro mostové jeřáby: zatížení, kolejnice, konstrukce větve jeřábové dráhy.
 • 7. Dimenzování a konstrukční řešení hlavního a vodorovného výztužného nosníku jeřábovcé dráhy. Přenos brzdné síly mostového jeřábu do spodní stavby.
 • 8. Soustavy příčných vazeb halových konstrukcí.
 • 9. Řešení sloupové příčné vazby haly. Zásady navrhování plnostěnných a příhradových sloupů.
 • 10. Patky sloupů a systémy kotvení kovových konstrukcí.
 • 11. Prostorová tuhost halového systému. Příčné (větrové) ztužidlo, ztužení haly se všemi kyvnými sloupy.
 • 12. Konstrukce obvodových a vnitřních stěn halového objektu, dimenzování nadokenních a nadvratových překladů.
 • 13. Technologie výroby a provádění kovových konstrukcí. Montáž kovových konstrukcí, udržování, přestavby a zesilování kovových konstrukcí (jen na oboru S).

Harmonogram cvičení

 • 1. Individuální zadání projektu halového průmyslového objektu. Dispoziční řešení a zatížení.
 • 2. Střešní konstrukce.
 • 3. Vaznice a vazníky, střešní ztužidla.
 • 4. Dimenzování a konstrukční řešení hlavního a vodorovného výztužného nosníku jeřábové dráhy. Přenos brzdné síly mostového jeřábu do spodní stavby.
 • 5. Řešení sloupové příčné vazby haly.
 • 6. Patky sloupů a systémy kotvení kovových konstrukcí.
 • 7. Prostorová tuhost halového systému a ztužidla.
 • 8. – 13. Řešení detailů a výkresové dokumentace.
Prvky kovových konstrukcí

Základní literatura předmětu

Ferjenčík, P., Schun, J., Melcher, J. a kol.: Navrhovanie oceľových konštrukcií, 1. časť, 2. časť, ALFA Bratislava, 1986
Studnička, J.: Ocelové konstrukce I, ČVUT v Praze, 1998
Balio, G., Mazzolani, F.M.: Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999
Salmon, C.G., Johnson, J.E.: Steel Structures: Design and Behavior, Addison-Wesley Pub Co, 1997
Studnička, J.: Ocelové konstrukce I, ČVUT v Praze, 1998

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SCI-The Steel Construction Institute, Ascot, U.K.: ESDEP-European Steel Design Education Programme, CD ROM, ESDEP Society, 2000