English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBN52
NázevMechanizace a provádění železničních staveb
Course nameMechanization and realization of railway structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantRichard Svoboda

Obsahové informace

Student se seznámí s pracemi, které jsou prováděny na železničních tratích. Student získá znalosti o jednotlivých mechanizmech používaných k těmto pracem. Student zvládne sestavit technologický postup různých prací. Student se seznámí i s údržbou železničních tratí. Kromě běžné koleje se student seznámí také s postupy oprav výhybek a výhybkových konstrukcí.
Stavba dopravní cesty, základy technologie traťových prací,požadavky na konstrukci a parametry traťové mechanizace, drobná mechanizace pro práci s kolejnicemi, pražci, upevňovadly a pro opravy geometrických parametrů koleje, ostatní drobná mechanizace.
Rozpad konstrukčního a geometrického uspořádání koleje, příčiny a způsob odstraňování.
Speciální vozidla pro dopravu osob a materiálu, mechanizace pro odstraňování sněhu a vegetace.
Stroje pro práci na železničním svršku (strojní čističky kolejového lože, automatické strojní podbíječky, stroje pro výměnu pražců, pluhy na úpravu kolejového lože).
Zhutňovače kolejového lože a dynamické stabilizátory.
Mechanizace pro svařování, broušení a reprofilaci kolejnic. Mechanizace pro práci na železničním spodku.
Měřící a diagnostické prostředky. Komplexní technologie prací.

Harmonogram přednášky

 • 1. Stavba dopravní cesty, základy technologie traťových prací.
 • 2. Požadavky na konstrukci a parametry traťové mechanizace
 • 3. Drobná mechanizace pro práci s kolejnicemi, pražci, upevňovadly
 • 4. Drobná mechanizace pro opravy geometrických parametrů koleje, ostatní drobná mechanizace.
 • 5. Rozpad konstrukčního a geometrického uspořádání koleje, příčiny a způsob odstraňování.
 • 6. Speciální vozidla pro dopravu osob a materiálu.
 • 7. Mechanizace pro odstraňování sněhu a vegetace.
 • 8. Stroje pro práci na železničním svršku,strojní čističky kolejového lože.
 • 9. Automatické strojní podbíječky,stroje pro výměnu pražců, pluhy na úpravu kolejového lože.
 • 10.Zhutňovače kolejového lože a dynamické stabilizátory.
 • 11.Mechanizace pro svařování, broušení a reprofilaci kolejnic.
 • 12.Mechanizace pro práci na železničním spodku.
 • 13.Měřící a diagnostické prostředky. Komplexní technologie prací.

Harmonogram cvičení

 • 1. Stavba dopravní cesty, základy technologie traťových prací.
 • 2. Požadavky na konstrukci a parametry traťové mechanizace
 • 3. Drobná mechanizace pro práci s kolejnicemi, pražci, upevňovadly
 • 4. Drobná mechanizace pro opravy geometrických parametrů koleje, ostatní drobná mechanizace.
 • 5. Rozpad konstrukčního a geometrického uspořádání koleje, příčiny a způsob odstraňování.
 • 6. Speciální vozidla pro dopravu osob a materiálu.
 • 7. Mechanizace pro odstraňování sněhu a vegetace.
 • 8. Stroje pro práci na železničním svršku,strojní čističky kolejového lože.
 • 9. Automatické strojní podbíječky,stroje pro výměnu pražců, pluhy na úpravu kolejového lože.
 • 10.Zhutňovače kolejového lože a dynamické stabilizátory.
 • 11.Mechanizace pro svařování, broušení a reprofilaci kolejnic.
 • 12.Mechanizace pro práci na železničním spodku.
 • 13.Měřící a diagnostické prostředky. Komplexní technologie prací.
Základní pojmy, dělení železničních staveb, konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - terminologie, základní pojmy, projektování železničních tratí, členění a stavba železničního spodku

Základní literatura předmětu

Vysloužil, J.: Cyklické opravy železničního svršku, Praha, 1980
Škach, A.: Stroje pro traťové hospodářství, Praha, 1993
Kolektiv: Mechanizace prací v traťovém hospodářství, Plzeň, 1972