English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBN060
NázevSpecializovaný projekt (K-ZEL)
Course nameSpecialized Project (K-ZEL)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantOtto Plášek

Obsahové informace

Student získá znalosti ze železničních staveb doplňujících základní kurzy s ohledem na správu a údržbu kolejové infrastruktury.
Železniční přejezdy, rozhledové poměry na přejezdech, konstrukce přejezdové vozovky, dopravní značení a bezpečnost na přejezdech.
Zásady dohlédací činnosti, hodnocení technického stavu kolejové infrastruktury, organizace údržbové činnosti na kolejové infrastruktuře.
Metody a měřicí prostředky pro sledování geometrických parametrů koleje, měřicí drezíny a měřící vozy a jejich výstupy.
Úvod do problematiky zabezpečovacích, řídících a informačních systémů pro železniční dopravu, zařízení v kolejišti.
Úvod do problematiky elektrických napájecích systémů – vrchní trakční vedení.
Uplatnění zásad pro pohyb osob se sníženou schopností orientace a pohybu při navrhování železničních staveb, zejména stavebního zařízení pro cestující v železničních stanicích a zastávkách.

Harmonogram cvičení

 • 1. Železniční přejezdy, rozhledové poměry na přejezdech.
 • 2. Konstrukce přejezdové vozovky, dopravní značení a bezpečnost na přejezdech.
 • 3. Zásady dohlédací činnosti, hodnocení technického stavu kolejové infrastruktury.
 • 4. Organizace údržbové činnosti na kolejové infrastruktuře.
 • 5. Metody a měřicí prostředky pro sledování geometrických parametrů koleje.
 • 6. Měřicí drezíny a měřící vozy a jejich výstupy.
 • 7. Úvod do problematiky zabezpečovacích, řídících a informačních systémů pro železniční dopravu.
 • 8. Zařízení zabezpečovacího zařízení v kolejišti.
 • 9. Úvod do problematiky elektrických napájecích systémů – vrchní trakční vedení.
 • 10. Uplatnění zásad pro pohyb osob se sníženou schopností orientace a pohybu při navrhování železničních staveb.
 • 11. Stavební zařízení pro cestující v železničních stanicích a zastávkách.
Stavba železniční dopravní cesty – železniční svršek a spodek, geometrické parametry koleje, základy technologie traťových prací, mechanizace, měřících a diagnostických prostředků prostorové úpravy.
Literatura není u předmětu zadána