English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBN051
NázevBakalářský seminář (K-ZEL)
Course nameBachelor Seminar (K-ZEL)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantOtto Plášek

Obsahové informace

Student získá přípravu pro zpracování bakalářské práce, nastuduje poslední poznatky o technickém rozvoji železničních staveb a konstrukcí.
Příprava zpracování bakalářské práce. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a technologie provádění.
Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou bakalářské práce.

Harmonogram cvičení

  • 1.-3. Příprava zpracování bakalářské práce.
  • 3.-8. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a technologie provádění.
  • 9.-11. Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou bakalářské práce.
Geometrické parametry koleje, projektování železničních tratí a členění a stavba železničního spodku, konstrukce železničního svršku

Základní literatura předmětu

Coenraad Esveld: Modern Railway Track, MRT-Productions, 2001
kol.: British Railway Track, The Permanent Way Institution, 1993