English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBM060
NázevSpecializovaný projekt (K-PKO)
Course nameSpecialized project (K-PKO)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantPetr Hýzl

Obsahové informace

Dílčí projekt (studie) jako příprava pro vlastní bakalářskou práci. Výstupem je powerpointová prezentace.
Zpracování projektu souvisejícího s rekonstrukcí pozemní komunikace.

Harmonogram cvičení

 • 1) Úvod do předmětu, zadání projektu
 • 2) Průběh diagnostiky
 • 3) Jádrové vývrty, katalog vozovek, návrh konstrukce vozovky
 • 4) Konzultace
 • 5) Konzultace
 • 6) Výkaz výměr, rozpočet, konzultace
 • 7) Zadání řezu šachtou, konzultace
 • 8) Prezentace výsledků
 • 9) Prezentace výsledků
 • 10) Prezentace výsledků
 • 11) Prezentace výsledků
 • 12) Prezentace výsledků
 • 13) Zápočet
Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, technologie a materiály pro stavbu silnic a dálnic.

Základní literatura předmětu

různé: Normy pro zkoušení a specifikaci silničních stavebních materiálů, ÚNMZ, 2014
: Manuály programů pro projektování pozemních komunikací, firemní materiály, 2010
Transportation Research Board: Highway Capacity Manual 2000; Metric Version, Transportation Research Board, 2000
: Dokumentace staveb pozemních komunikací.DOS 6/21, ČKAIT Praha, 2003

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Robert N. Hunter: Asphalts in Road Construction, American Society of Civil Engineers, 2000
Philip Sherwood: Alternative Materials in Road Construction, American Society of Civil Engineers, 2001
: Project & Design & Material Testing Standards, , 0
: Standard Specifications, Washington State Department of Transportation, 2004