English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBM052
NázevPraktické aplikace v pozemních komunikacích
Course namePractical Applications in Road Construction

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantRadka Matuszková

Obsahové informace

Návrh trasy pozemních komunikací v intravilánu a zklidňování dopravy.
Vliv staveb na životní prostředí.
Integrovaný dopravní systém.
Stavební právo.
Diagnostika vozovky.
Zabývá se zpracováním projektové dokumentace pozemní komunikace. Směrový a výškový návrh, příčné uspořádání (kategorijní šířka, změna příčného sklonu, rozšíření vozovky ve směrovém oblouku).

Harmonogram přednášky

 • 1.-3. Stavební právo.
 • 4. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
 • 5. Odvodnění pozemních komunikací.
 • 6. Vliv staveb na životní prostředí (EIA).
 • 7. Integrovaní dopravní systém.
 • 8. Dopravní inženýrství.
 • 9.-12. Diagnostika vozovky.

Harmonogram cvičení

 • 1. Návrh směrového vedení komunikace v intravilánu.
 • 2. Zklidňování dopravy.
 • 3. Návrh příčného uspořádání.
 • 4. Prověření vlečných křivek vozidel.
 • 5. Návrh výškového vedení komunikace v intravilánu.
 • 6. Rozhledové trojúhelníky.
 • 7. Konzultace projektu.
 • 8. Analýza nehodovosti.
 • 9. Bezpečnostní audit/inspekce.
 • 10.-12. Konzultace projektu.
Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky.
Literatura není u předmětu zadána