English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBM051
NázevBakalářský seminář (K-PKO)
Course nameBachelor Seminar (K-PKO)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantJiří Apeltauer

Obsahové informace

V rámci bakalářského semináře získají studenti znalosti a schopnosti potřebné pro dokončení bakalářské práce. Bakalářský seminář má dále za cíl naučit se prezenovat práci, což napomůže studentům při vlastní prezentaci dokončené bakalářské práce před odbornou komisí. Bakalářský seminář slouží mimo jiné k zopakování náplně předmětů, ze kterých studenti skládají závěrečné zkoušky.
Zpracování podkladů pro bakalářskou práci, jejich obhajoba v seminárních skupinách. Příprava a zpracování bakalářské práce. Praktická průprava na obhajobu bakalářské práce. Kontrola znalostí náplně odborných předmětů.

Harmonogram cvičení

 • 1. Představení základních požadavků na bakalářskou práci
 • 2. Odborná přednáška
 • 3. Individuální konzultace
 • 4. Individuální konzultace
 • 5. 1. zkušební test - projektování pozemních komunikací
 • 6. Odborná přednáška
 • 7. Odborná přednáška
 • 8. Individuální konzultace
 • 9. Individuální konzultace
 • 10. Prezentace rozpracovaných bakalářských prací
 • 11. Prezentace rozpracovaných bakalářských prací
 • 12. 2. zkušební test - technologie stavby pozemních komunikací
 • 13. Zápočet
Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, technologie a materiály pro stavbu silnic a dálnic.

Základní literatura předmětu

: Dokumentace staveb pozemních komunikací.DOS 6/21, ČKAIT Praha, 2003
: Normy pro zkoušení a specifikaci silničních stavebních materiálů, ÚNMZ, 2008
: Manuály programů pro projektování pozemních komunikací, firemní materiály, 2010
Transportation Research Board: Highway Capacity Manual 2000; Metric Version, Transportation Research Board, 2000
různé: Normy pro zkoušení a specifikaci silničních stavebních materiálů, ÚNMZ, 2014
: Manuály programů pro projektování pozemních komunikací, firemní materiály, 2010
Transportation Research Board: Highway Capacity Manual 2000; Metric Version, Transportation Research Board, 2000
: Dokumentace staveb pozemních komunikací.DOS 6/21, ČKAIT Praha, 2003

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Robert N. Hunter: Asphalts in Road Construction, American Society of Civil Engineers, 2000
Philip Sherwood: Alternative Materials in Road Construction, American Society of Civil Engineers, 2001
: Project & Design & Material Testing Standards, , 0
: Standard Specifications, Washington State Department of Transportation, 2004
Robert N. Hunter: Asphalts in Road Construction, American Society of Civil Engineers, 2000
Philip Sherwood: Alternative Materials in Road Construction, American Society of Civil Engineers, 2001
: Project & Design & Material Testing Standards, , 0
: Standard Specifications, Washington State Department of Transportation, 2004