English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBM03
NázevMěstské komunikace
Course nameUrban Roads

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantMartin Smělý

Obsahové informace

Seznámení s problematikou městských komunikací od koncepce městských sítí po projektování městských komunikací. Student je schopný navrhnout dopravní řešení v městském prostředí v jednoduchých podmínkách. K tomu zvládne podrobnou projektovou dokumentaci. Umí navrhnout úrovňové i mimoúrovňové křižovatky a posoudit provoz na nich. Jsou schopni posoudit alternativní řešení.
Seznámení s problematikou městských komunikací od koncepce městských sítí po projektování městských komunikací. První část předmětu bude věnována historickým vývojům urbanistických sídel a tím i městských komunikací a komunikačním systémům v zastavěných oblastech. Dále formulaci pojmu městské komunikace s definicí a rozdělením do kategorií. K jednotlivým kategoriím budou přiřazeny základní návrhové parametry. V kapitole křižovatky městských komunikací budou naznačeny základní druhy městských křižovatek a způsob jejich řešení. Jedná se o křižovatky úrovňové i mimoúrovňové. Zvláštní část bude věnována nadřazeným komunikačním sítím. Poslední část bude věnována moderním trendům v dopravním inženýrství- humanizaci městského prostředí. S tímto je spojen pojen zklidňování dopravy v určitých lokalitách městských sídelních útvarů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problematiky městských komunikací.
 • 2. Urbanistická struktura sídelních útvarů – historie vzniku měst.
 • 3. Urbanistická struktura velkých měst.
 • 4. Tvorba městských komunikací - historie.
 • 5. Tvorba městských komunikací – současnost.
 • 6. Kategorizace městských komunikací.
 • 7. Funkční třídy městských komunikací.
 • 8. Nadřazené komunikační systémy.
 • 9. Návrhové prvky městských komunikací I.
 • 10. Návrhové prvky městských komunikací II.
 • 11. Křižovatky na městských komunikacích.
 • 12. Úrovňové křižovatky.
 • 13. Mimoúrovňové křižovatky. Okružní křižovatky.

Harmonogram cvičení

 • Harmonogram je vždy novelizován na začátku semestru.
Základní znalosti z dopravního inženýrství a projektování silnic a dálnic, zvládnutí práce na PC (Acad…)
Literatura není u předmětu zadána