English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBM003
NázevMěstské komunikace
Course nameUrban Roads

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantMartin Smělý

Obsahové informace

Seznámení s problematikou městských komunikací od koncepce městských sítí po projektování městských komunikací. Student je schopný navrhnout dopravní řešení v městském prostředí v jednoduchých podmínkách. K tomu zvládne podrobnou projektovou dokumentaci. Umí navrhnout úrovňové i mimoúrovňové křižovatky a posoudit provoz na nich. Jsou schopni posoudit alternativní řešení.
Seznámení s problematikou městských komunikací od koncepce městských sítí po projektování městských komunikací. První část předmětu bude věnována historickým vývojům urbanistických sídel a tím i městských komunikací a komunikačním systémům v zastavěných oblastech. Dále formulaci pojmu městské komunikace s definicí a rozdělením do kategorií. K jednotlivým kategoriím budou přiřazeny základní návrhové parametry. V kapitole křižovatky městských komunikací budou naznačeny základní druhy městských křižovatek a způsob jejich řešení. Jedná se o křižovatky úrovňové i mimoúrovňové. Zvláštní část bude věnována nadřazeným komunikačním sítím. Poslední část bude věnována moderním trendům v dopravním inženýrství- humanizaci městského prostředí. S tímto je spojen pojen zklidňování dopravy v určitých lokalitách městských sídelních útvarů.

Harmonogram přednášky

 • 1.Úvod do MK, urbanistická struktura sídelních útvarů a velkých měst. Funkční třídy MK.
 • 2.Šířkové uspořádání městských komunikací.
 • 3.Vzorové příčné řezy - detaily
 • 4.Návrhové prvky místních komunikací dle ČSN 73 6110 z ledna 2006.
 • 5.Úrovňové křižovatky, sjezdy, místa ležící mimo vozovku, výhybny, obratiště a účelové komunikace ve městě.
 • 6.Okružní křižovatky a jejich využití a použití dle našich a zahraničních předpisů.
 • 7.Přechody pro chodce a místa pro přecházení.
 • 8.Vyhláška 398/2009 a úpravy městských komunikací dle této vyhlášky.
 • 9.Návrh parkovacích ploch, zastávek BUS a MHD.
 • 10.Navrhování dopravního zklidňování, pěších zón, veřejných prostor a obytných zón.
 • 11.Návrh stezek pro cyklisty.
 • 12.Mimoúrovňové křižovatky.
 • 13.Základní informace dopravní inženýrství

Harmonogram cvičení

 • Harmonogram je vždy novelizován na začátku semestru.
Základní znalosti z technologie dopravních staveb a projektování silnic a dálnic, zvládnutí práce na PC (Acad…)

Základní literatura předmětu

Pavlíček Jan: Městské komunikace, VUT v Brně, 1988
Sigurd Grava : Urban Transportation Systems, McGraw Hill; ISBN: 0-07-138417-0 , 2003
Michael Southworth, Eran Ben-Joseph : Streets & the Shaping of Towns & Cities, Island Press , 2003
Sammer G. : Grazer Tempo 30, , 0
Pavlíček Jan: Městské komunikace, VUT v Brně, 1988
Sigurd Grava : Urban Transportation Systems, McGraw Hill; ISBN: 0-07-138417-0 , 2003
Michael Southworth, Eran Ben-Joseph : Streets & the Shaping of Towns & Cities, Island Press , 2003
Sammer G. : Grazer Tempo 30, , 0

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Hank Dittmar, Gloria Ohland: The New Transit Town: Best Practices in Transit-Oriented Development, Island Press , 2003
Colin D. Buchanan: Traffic in Town, HMSO, 1963
Nick Tyler: Accessibility and the Bus System: Concepts to Practice, American Society of Civil Engineers; ISBN: 0-7277-2980-2, 2002
Hank Dittmar, Gloria Ohland: The New Transit Town: Best Practices in Transit-Oriented Development, Island Press , 2003
Colin D. Buchanan: Traffic in Town, HMSO, 1963
Nick Tyler: Accessibility and the Bus System: Concepts to Practice, American Society of Civil Engineers; ISBN: 0-7277-2980-2, 2002