English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBM001
NázevPozemní komunikace 1
Course nameRoads 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantMichal Varaus

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu získáním přehledu o silničních stavebních materiálech, jejich zkoušení a návazných technologiích pro stavbu, údržbu a opravy vozovek pozemních komunikací. Dále bude studentovi zprostředkován systém zajišťování kvality, osvojí si způsoby recyklace silničních stavebních materiálů a dimenzování vozovek.
Materiály a technologie pro stavbu silnic a dálnic. Seznámení se se základními materiály používanými v silničním stavitelství (zeminy, kamenivo, asfalty, asfaltovými směsmi, betony atd.), jejich vlastnostmi, zkouškami a kvalitativními požadavky.
V návaznosti na vlastnosti materiálů jsou probírány technologické postupy výroby a pokládky jednotlivých konstrukčních vrstev netuhých a tuhých vozovek a systémy zkoušek pro zajištění požadované kvality.
Zásady dimenzování vozovek a návrh podle katalogu.
Poruchy vozovek a technologie recyklace materiálů vozovek.

Harmonogram přednášky

 • 1. Zeminy a zemní práce
 • 2. Zlepšování zemin
 • 3. Kamenivo a nestmelené vrstvy vozovek
 • 4. Hydraulicky stmelené a prolévané vrstvy vozovek
 • 5. Asfaltová pojiva
 • 6. Asfaltové směsi - vlastnosti a navrhování
 • 7. Asfaltové postřiky, nátěry a emulzní kalové zákryty
 • 8. Dlážděné vozovky, vozovky ze zámkových dlažeb.
 • 9. Cementobetonové vozovky.
 • 10. Navrhování tuhých a netuhých vozovek
 • 11. Diagnostika vozovek
 • 12. Údržba a opravy vozovek
 • 13. Recyklace netuhých a tuhých vozovek

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do problematiky
 • 2. Příklad - zatřídění zemin
 • 3. Demonstrace - laboratorní a polní zkoušky zemin
 • 4. Příklad - Proctorova zkouška a zkouška CBR
 • 5. Demonstrace - zkoušky kameniva
 • 6. Demonstrace - zkoušky asfaltového pojiva
 • 7. Příklad - návrh asfaltové směsi
 • 8. Demonstrace - výroba, hutnění a zkoušení asfaltových směsí
 • 9. Příprava podkladů pro dimenzování vozovek
 • 10. Příklad - návrh netuhé vozovky
 • 11. Příklad - návrh tuhé vozovky
 • 12. Diagnostický průzkum
 • 13. Zápočet
Požadují se základní všeobecné znalosti o stavebních materiálech a stavební fyzice.
Literatura není u předmětu zadána