English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBL060
NázevSpecializovaný projekt (K-BZK)
Course nameSpecialized project (K-BZK)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantLadislav Klusáček

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Schopnost aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu betonových staveb.
Schopnost aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu zděných staveb.
Schopnost správně analyzovat a řešit případně i zvláštní problémy týkající se obsahu bakalářské práce.
Předmět je koncipován jako podpůrný k vypracování bakalářské práce.
Individuální návrh konkrétního stavebního objektu nebo jeho části s betonovou nosnou konstrukcí pro pozemní nebo inženýrské stavby a mosty.
Návrh nosného systému. Variantní řešení. Statická analýza. Dimenzování. Výkresová dokumentace.

Harmonogram cvičení

  • 1.- 9. Vypracování části projektu se zaměřením na nosné betonové konstrukce pozemních nebo inženýrských staveb a mostů. Konzultace. Korekce.
  • 10. Prezentace a obhajoba vypracované části projektu.
  • 11. Zhodnocení vypracované části projektu.
navrhování betonových konstrukcí, navrhování zděných konstrukcí

Základní literatura předmětu

NILSON, Artur, DARWIN, David a DOLAN, Charles: Design of Concrete Structures, McGraf-Hill, New York, 2009
MENN, Christian: Prestressed Concrete Bridges, Birkhäuser Verlag, 1991
NAVRÁTIL, Jaroslav: Předpjaté betonové konstrukce, Brno: CERM, 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

HOLST, Karl, Heinz a HOLST, Ralph: Brücken aus Stahlbeton und Spannbeton, Berlin: Ernst und Sohn, 2004
ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk: Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky, Brno: CERM, 2010
BALÁZS, György L. (Ed.) et al: Structural Concrete: Textbook on behaviour, design and performance, Lausanne: International Federation for Structural Concrete (fib), 2009
LEONHARDT, Fritz a MÖNNIG, Eduard: Vorlesungen über Massivbau. Teil 1 Grundlagen zur Bemessung im Stahlbetonbau, Berlin: Springer-Verlag, 1984