English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBL055
NázevSpecializovaný projekt (S-BZK)
Course nameSpecialized project (S-BZK)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantMiloš Zich

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Schopnost aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu betonových konstrukcí.
Schopnost aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu zděných konstrukcí.
Schopnost správně analyzovat a řešit případně i zvláštní problémy týkající se obsahu bakalářské práce.
Předmět je koncipován jako podpůrný k vypracování bakalářské práce.
Individuální návrh konkrétního stavebního objektu nebo jeho části s betonovou nosnou konstrukcí pro občanské nebo průmyslové stavby.
Návrh nosného systému. Variantní řešení. Statická analýza. Dimenzování. Výkresová dokumentace.

Harmonogram cvičení

  • 1.- 9. Vypracování části projektu se zaměřením na nosné betonové konstrukce občanských a průmyslových staveb. Konzultace. Korekce.
  • 10. Prezentace a obhajoba vypracované části projektu.
  • 11. Zhodnocení vypracované části projektu.
navrhování betonových konstrukcí, navrhování zděných konstrukcí

Základní literatura předmětu

NILSON, Artur, DARWIN, David a DOLAN, Charles: Design of Concrete Structures, New York: McGraf-Hill, 2009
ČÍRTEK, Ladislav: Betonové konstrukce II. Konstrukce prutové a základové, Brno: VUT, 1999
ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk: Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky, Brno: CERM, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

LORENZ, Karel: Zděné konstrukce, Praha: ČVUT, 1996
BAŽANT, Zdeněk, MELOUN Vladimír a KLUSÁČEK, Ladislav: Betonové konstrukce IV. Montované konstrukce pozemních staveb, Brno: VUT, 2003
KOŠATKA, Pavel, LORENZ, Karel, VAŠKOVÁ, Jitka: Zděné konstrukce 1, Praha: ČVUT, 2006
BALÁZS, György L. (Ed.) et al: Structural Concrete: Textbook on Behaviour, Design and Performance, Lausanne: International Federation for Structural Concrete (fib), 2009