English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBL054
NázevProjektování betonových konstrukcí
Course nameDesign of Concrete Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantLadislav Klusáček

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalost o podrobnostech a speciálních případech v dimenzování a v navrhování betonových nosných konstrukcí. Schopnost využívat výpočetní techniku pro projektování betonových konstrukcí. Schopnost navrhnout konkrétní konstrukční železobetonový nebo předpjatý prvek. Schopnost modelovat a řešit prutové pomocí výpočetní techniky. Schopnost modelovat a řešit plošné konstrukce pomocí výpočetní techniky.
Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí (podklady, předpisy, dokumentace). Podrobnosti a speciální případy v dimenzování a v navrhování nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb.
Modelování nosných konstrukcí pomocí výpočetní techniky. Programy pro dimenzování, kreslení výkresů a pro řešení nosných konstrukcí a možnosti jejich praktické aplikace. Procvičování programového vybavení pro řešení vybraných úloh.

Harmonogram přednášky

 • 1. Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí - podklady, základní aktualizované normativní předpisy.
 • 2. Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí - projektová dokumentace (typy, technická zpráva, statický výpočet, výkresy).
 • 3. Speciálnosti v dimenzování zděných, železobetonových a předpjatých prvků.
 • 4.- 5. Podrobnosti a zvláštnosti při návrhu vybraných nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb.
 • 6. Software pro dimenzování, kreslení výkresů tvaru a výztuže a pro řešení nosných konstrukcí.
 • 7.- 8. Modelování nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb pomocí výpočetní techniky.
 • 9.- 11. Návrh vybraného železobetonového a předpjatého konstrukčního prvku.

Harmonogram cvičení

 • 1. Stanovení podélného profilu terénem.
 • 2. Dodatečně předpjatý mostní nosník: Vytvoření prutového modelu, příčného řezu, návrh předpínací síly na prutovém modelu pomocí ekvivalentního zatížení.
 • 3. Pohyblivé zatížení na prutu, použití dodatečně předpínaného kabelu. Trasování kabelu na prutu, postupná výstavba,
 • 4. Okamžité a provozní ztráty předpětí. Korekce.
 • 5. Lichoběžníková mostní deska: Vytvoření ŽB deskového modelu proměnné výšky, roznos zatížení.
 • 6. Pohyblivé zatížení na desce, kontrola výpočtu, stanovení minimální plochy výztuže.
 • 7. Výpočet nelineárního průhybu s vlivem trhlin, vyztužení a dotvarování.
 • 8. Návrh předpínací síly na deskovém modelu pomocí ekvivalentního zatížení, trasování kabelu v desce, okamžité ztráty předpětím.
 • 9. Lávka tvořená parapetními nosníky spojenými betonovou deskou: Vytvoření deskového modelu s pruty na excentricitě (žebry), náběhy na prutu, využití komponenty ploch žebra.
 • 10. Vyztužování: Použití programu RECOC při vyztužování betonových konstrukcí. Korekce.
 • 11. Odevzdání projektu. Zápočet.
zatížení, software pro statické řešení konstrukcí, statické modely konstrukcí, navrhování betonových a zděných konstrukcí, předpjatý beton
Literatura není u předmětu zadána