English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBL052
NázevBakalářský seminář (K-BZK)
Course nameBachelor Seminar (K-BZK)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantLadislav Klusáček

Obsahové informace

Student získá schopnost správně analyzovat a řešit vybrané problémy betonových konstrukcí pozemních nebo inženýrských staveb a mostů týkajících se obsahu bakalářské práce.
Student získá schopnost správně analyzovat a řešit vybrané problémy zděných konstrukcí pozemních staveb týkajících se obsahu bakalářské práce.
Student získá schopnost prezentovat výsledky své práce a obhájit je.
Řešení problémových okruhů z oblasti betonových a zděných konstrukcí majících vztah k bakalářské práci.
Příprava podkladů a materiálů k bakalářské práci.
Příprava a zpracování části bakalářské práce.

Harmonogram cvičení

  • 1. Zadání a specifikace seminárních prací souvisejících s bakalářskou prací.
  • 2.- 9. Vypracování, konzultace a korekce seminárních prací. Vypracování části zadané bakalářské práce.
  • 10. Prezentace a obhajoba seminárních prací.
  • 11. Odevzdání seminárních prací.
navrhování betonových a zděných konstrukcí

Základní literatura předmětu

BALÁZS, György L. (Ed.) et al: Structural Concrete: Textbook on Behaviour, Design and Performance, Lausanne: International Federation for Structural Concrete (fib), 2009
MENN, Christian: Prestressed Concrete Bridges, Birkhäuser Verlag, 1991

Doporučená literatura ke studiu předmětu

NILSON, Artur, DARWIN, David a DOLAN, Charles: Design of Concrete Structures, McGraf-Hill, New York, 2009
LEONHARDT, Fritz a MÖNNIG, Eduard: Vorlesungen über Massivbau. Teil 1 Grundlagen zur Bemessung im Stahlbetonbau, Berlin: Springer-Verlag, 1984