English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBL015
NázevProjekt – Betonové konstrukce a TZB
Course nameProject – Concrete Structures and Building Technical Services

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantIvana Laníková

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Vypracování individuálně zadané části projektu budovy.

Harmonogram cvičení

  • 1.-5. Vypracování vybrané části projektu technického zařízení budovy.
navrhování technického zařízení budov, navrhování betonových a zděných konstrukcí

Základní literatura předmětu

ČÍRTEK, Ladislav: Betonové konstrukce II. Konstrukce prutové a základové, Brno: VUTIUM, 1999
ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk: Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky, Brno: CERM, 2010
HOUŠKOVÁ, Marta, PETROVÁ Markéta a JELÍNEK, Vladimír: Technická zařízení budov 1. Zdravotní technika, Praha: ČVUT, 1996
CIHLÁŘ, Jiří, GEBAUER, Günter a POČINKOVÁ, Marcela: Technická zařízení budov. Ústřední vytápění I, Brno: CERM, 1998

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MAJDÚCH, Dušan: Zásady vystužovania betónových konštrukcií, Bratislava: ALFA, 1984
NILSON, Artur, DARWIN, David a DOLAN, Charles: Design of Concrete Structures, New York: McGraf-Hill, 2009