English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBL006
NázevZděné konstrukce (S)
Course nameMasonry Structures (S)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantMiloš Zich

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Schopnost navrhovat zděné objekty. Sestavovat jejich výpočtový model. Zpracovat statický výpočet. Zpracovat výkresovou dokumentaci podle platných předpisů a norem. Schopnost kontrolovat správné technologické provádění zděných konstrukcí.
Historie, druhy a trendy vývoje zděných konstrukcí a jejich navrhování. Základní materiály pro zděné konstrukce. Pevnost a přetvárnost zdiva. Rozbor účinků vzpěru a výstřednosti.
Jednovrstvé nevyztužené stěny a pilíře. Mezní stavy únosnosti. Rozbor základních způsobů namáhání zděných konstrukcí. Mezní stavy použitelnosti.
Konstrukční systémy zděných staveb. Zděné klenby. Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek. Navrhování stěnových keramických dílců. Vyztužené zdivo. Vrstvené stěny.

Harmonogram přednášky

 • 1. Vývoj zděných konstrukcí a jejich navrhování. Materiály pro zděné konstrukce. Konstrukční uspořádání.
 • 2. Pevnosti a deformační vlastnosti zdiva. Vliv štíhlosti.
 • 3. Únosnost zděných prvků namáhaných dostředným a mimostředným tlakem.
 • 4. Únosnost zděných prvků namáhaných ohybem, smykem, tahem a soustředěným tlakem.
 • 5. Mezní stav rozevření trhlin. Mezní stav přetvoření.
 • 6. Všeobecné zásady navrhování zděných konstrukcí a objektů. Statické řešení halových zděných objektů.
 • 7. Statické řešení vícepodlažních zděných budov s poddajnými a s tuhými vodorovnými konstrukcemi.
 • 8. Statické řešení zděných kleneb.
 • 9. Vodorovné konstrukce z cihelných tvarovek. Řešení spřažených prvků s nosníků a tvarovek.
 • 10. Navrhování svislých keramických dílců.
 • 11. Vyztužené, sevřené a předpjaté zdivo. Vrstvené stěny.

Harmonogram cvičení

 • 1. Charakteristiky materiálu. Zděný pilíř namáhaný svislým zatížením.
 • 2. Obvodová stěna budovy s dřevěnými stropy.
 • 3. Interakční diagram zděného pilíře tvaru T.
 • 4. Obvodová nosná stěna patrové budovy (část 1).
 • 5. Obvodová nosná stěna patrové budovy (část 2).
 • 6. Suterénní stěna s výztuží – zatížená zemním tlakem.
 • 7. Stěna zatížená soustředným zatížením.
 • 8. Nadokenní překlad s výztuží.
 • 9. Zděná klenba.
 • 10. Zděný klenutý překlad.
 • 11. Odevzdání projektu. Zápočet.
stavební mechanika, pružnost, navrhování betonových prvků

Základní literatura předmětu

McKENZIE, W. M. C: Design of Structural Masonry, Palgrave Macmillan, 2001
HENDRY, A. W., SINHA, B. P. a DAVIES, S. R: Design of Masonry Structures, London: Spon Press, 1997
KOŠATKA, Pavel, LORENZ, Karel, VAŠKOVÁ, Jitka: Zděné konstrukce 1, Praha: ČVUT, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ROBERTS, John J., TOVEY, Alan K. a FRIED, Anton: Concrete Masonry Designer´s Handbook, London: Spon Press, 2001
LORENZ, Karel: Zděné konstrukce, Praha: ČVUT, 1996
AMRHEIM, James E: Reinforced Masonry Engineering Handbook: Clay and Concrete Masonry, New York: MIA, CRS Press, 1998