English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBL004
NázevVodohospodářské betonové konstrukce
Course nameWatermanagement Concrete Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantMiloš Zich

Obsahové informace

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti speciálních témat navrhování a realizace betonových konstrukcí, konkretizovaných v harmonogramu předmětu (základové konstrukce, betonové nádrže, zásobníky, potrubí).
Typy betonových konstrukcí vodohospodářských a přidružených staveb. Monolitické rámové konstrukce. Podpěrné prutové konstrukce nádrží a vodojemů. Základové konstrukce bodové a deskové. Hlubinné základy.
Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě a lokálně (bezhřibové a hřibové). Ztužující prvky. Kruhové desky. Stěnové nosníky prosté a spojité. Stěny bez a se ztužujícími prvky. Opěrné zdi.
Zásobníky. Pravoúhlé a rotačně symetrické nádrže, vodojemy. Potrubí, kanály a žlaby. Skořepiny, kopule a klenby.
Uplatnění montovaných konstrukcí. Základy předpjatého betonu. Zásady navrhování zděných konstrukcí.

Harmonogram přednášky

 • 1.-2. Typy betonových konstrukcí vodohospodářských a přidružených staveb. Monolitické rámové konstrukce, podpěrné prutové konstrukce nádrží a vodojemů (přehled, výpočet, styčníky, redistribuce, přetvoření).
 • 3.-4. Základové konstrukce – patky, pasy, rošty, desky, hlubinné základy.
 • 5. Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě.
 • 6. Desky působící ve dvou směrech – lokálně podepřené (hřibové stropy, bezhřibové stropy). Kruhové desky.
 • 7. Stěnové nosníky prosté a spojité. Stěny bez a se ztužujícími prvky. Opěrné zdi.
 • 8. Zásady navrhování a vyztužování zásobníků (bunkry a sila). Pravoúhlé a rotačně symetrické nádrže, vodojemy.
 • 9. Problematika trhlin v betonových vodohospodářských konstrukcích.
 • 10. Vodohospodářské konstrukce – žlaby, jezy.
 • 11. Vodohospodářské konstrukce – potrubí a kanály.
 • 12. Návrh a použití skořepin, kopulí a kleneb u objektů vodohospodářských staveb.
 • 13. Zásady navrhování a uplatnění montovaných konstrukcí u vodohospodářských staveb. Zásady návrhu předpjatého betonu. Zásady navrhování zděných konstrukcí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Železobetonová rámová konstrukce (hala) – zadání, výpočet zatížení, zatěžovací stavy, výpočet vazby.
 • 2. Železobetonová rámová konstrukce (hala) - zatěžovací stavy, vítr, sníh,. výpočet vazby, průběhy vnitřních sil, kombinace účinků zatížení.
 • 3. Železobetonová rámová konstrukce (hala) - dimenzování sloupu, výkres sloupu.
 • 4. Železobetonová rámová konstrukce (hala) – návrh patky, dimenzování patky na mezní stav ohybu, protlačení, výkres výztuže patky.
 • 5. Spojitá deska křížem vyztužená - rozdělení zatížení, zatěžovací stavy.
 • 6. Spojitá deska křížem vyztužená – výpočet vnitřních sil, dimenzování desky.
 • 7. Výkres výztuže desky.
 • 8. Železobetonový žlab – návrh, výpočet vnitřních sil stěny, mezní stavy použitelnosti.
 • 9. Železobetonový žlab – výpočet vnitřních sil základová deska.
 • 10. Železobetonový žlab – dimenzování, schéma vyztužení.
 • 11. Čtvercová nádrž, výpočet vyztužení stěn.
 • 12. Závěrečná korekce.
 • 13. Odevzdání projektů. Zápočet.
stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Základní literatura předmětu

ČÍRTEK, Ladislav: Betonové konstrukce II. Konstrukce prutové a základové, Brno: VUTIUM, 1999
ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk: Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky, Brno: VUTIUM, 2010
McCORMAC, Jack C. a BROWN, Russell H: Design of Reinforced Concrete, Hoboken: John Wiley & Sons, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

GRENČÍK, Ľudovít et al: Betónové konštrukcie pre inžinierske a vodohospodárske stavby. Časť II B, Bratislava, Praha: ALFA, SNTL, 1986
NILSON, Artur, DARWIN, David. a DOLAN, Charles: Design of Concrete Structures, New York: McGraf-Hill, 2009