English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ057
NázevMaltoviny 1 – výpočtové podklady struktury silikátů (M)
Course nameBinders 1 - Computational Principles of the Structure of Silicate (M)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantKarel Dvořák

Obsahové informace

Získání znalostí pro výpočty a analýzy v oboru obecné fyzikální a silikátové chemie.
Aplikace poznatků z oboru ionizujicího záření a krystalografie minerálů do analytických metod - RTG difrakční a fluorescenční spektrální analýza, elektronová rastrovací mikroskopie.
Aplikace poznatků z oboru vlastností kapalin do analytických metod - vysokotlaká rtuťová porozimetrie, stanovení granulometrie jemných částic.
Aplikace poznatků z oboru elektrochemie - konduktometrie, laboratorní příprava galvanického článku.
Aplikace z oboru rovnováhy na fázových rozhraních do analytické metody - BET analýza, kolorimetrie.
Aplikace reakční kinetiky pro návrh krátkodobých zkoušek trvanlivosti.
Aplikace poznatků z oboru struktury silikátů při odvozování vzorců silikátových minerálů.

Harmonogram cvičení

 • 1. Základní pojmy anorganické chemie.
 • 2. RTG difrakční a fluorescenční spektrální analýza
 • 3. Elektronová rastrovací mikroskopie.
 • 4. Vysokotlaká rtuťová porozimetrie.
 • 5. Stanovení granulometrie jemných částic.
 • 6. Konduktometrie.
 • 7. Laboratorní příprava galvanického článku.
 • 8. BET analýza.
 • 9. Kolorimetrie.
 • 10. Krátkodobé zkoušky trvanlivosti.
 • 11. Krystalografie, výpočet mezimřížkové vzdálenosti.
 • 12. Odvozování vzorců silikátových minerálů.
 • 13. Test, zápočet.
Fyzika, chemie, stavební látky.

Základní literatura předmětu

Moore, W.J.: Fyzikální chemie, SNTL Praha, 1981
Walter J. Moore: Physical Chemistry (Fifth Edition), Englewood Cliffs, N. J. USA, 1998

Doporučená literatura ke studiu předmětu

EITEL W.: Silicite science, Academie Press N. Y. USA, 1964
Brdička R., Dvořák J.: Základy fyzikální chemie, Academia , Praha, 1977
Lach,V.,Daňková,M.: Mikrostruktura stavebních látek, VUT v Brně, 1991
Kingery, W.D.: Introduction to Ceramics, New York - J. Wiley, 1962