English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ054
NázevBakalářský seminář (M)
Course nameBachelor Seminar (M)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantNikol Žižková

Obsahové informace

Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti, související s problematikou zadané bakalářské práce: postupy zpracování informací z odborné literatury; zabezpečení surovin, jejich zpracování, příprava zkoušek; příprava zkušebních těles; postupy zkoušek; hodnocení výsledků; diskuse výsledků; formulace závěrů.
V bakalářském semináři jsou studenti metodicky a odborně připraveni na témata svých prací.
Předmět zařazuje úvodní přednášku, ve které jsou studenti seznámeni s problematikou podmínek laboratoří ústavu, bezpečností práce, časovými možnostmi experimentálních prací s ohledem na kapacitu výuky.
V dalším časovém průběhu každý student pracuje individuálně: zabezpečuje odbornou literaturu, normy, podle zaměření práce se seznamuje s technickými parametry laboratorních zařízení a s postupem práce se specielními přístroji.
Následují experimentální práce podle individuálních zadání. Metodické postupy jsou konsultovány s jednotlivými vedoucími bakalářských prací, stejně jako provádění laboratorních prací. Garant a vedení semináře zabezpečuje koordinaci výuky a bakalářských prací, včetně kontroly způsobilosti laboratorní a přístrojové techniky.

Harmonogram cvičení

 • 1.Provozní režim v podmínkách laboratoří ústavu, obsluha zařízení.
 • 2.Bezpečnost provozu v laboratořích ústavu.
 • 3.Metodické postupy experimentálních prací, harmonogram prací.
 • 4.Postupy zpracování informací odborné literatury.
 • 5.Zabezpečení surovin, jejich zpracování, příprava zkoušek.
 • 6.Příprava zkušebních těles, postupy zkoušek, hodnocení výsledků.
 • 7.Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení.
 • 8.Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení.
 • 9.Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení
 • 10.Zkoušky, průběžné hodnocení.
 • 11.Vyhodnocení měřených dat, interpretace a diskuse výsledků.
 • 12.Zpracování výsledků seminární práce, konsultace, závěry.
 • 13.Konsultace, závěry. Kompletace seminární práce.
Základní postupy přípravy, úpravy a zkoušení stavebních hmot. Práce s odbornou literaturou a normami.
Literatura není u předmětu zadána