English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ016
NázevMaltoviny 2
Course nameBinders 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantMarcela Fridrichová

Obsahové informace

Teoretické a technologické poklady výroby anorganických stavebních pojiv, jmenovitě chemie a technologie sádrařství, vápenictví a cementářství.

Rychle tuhnoucí sádra, suroviny, teoretické podklady výroby. Výroba rychle tuhnoucí sádry, vlastnosti a hydratace sádry. Sádrové maltoviny, anhydritové maltoviny, sádra pomalu tuhnoucí. Využití energosádrovců. Sorelova hořečnatá maltoviny, suroviny, příprava, vlastnosti. Vápno vzdušné, suroviny, teoretické podklady výroby. Pece na výpal vápna, technologické systémy výroby. Vlastnosti vzdušných vápen a jejich použití ve stavebnictví. Hydraulické vápno, suroviny, technologie výroby vlastnosti a použití. Cementy, suroviny, výpočet surovinové směsi, paliva, proces výpalu slínku. Pece pro výpal slínku, tepelné bilance jednotlivých pecních systémů. Drcení a mletí slínku, využití odprašků, základní vlastnosti portlandských cementů.
Mineralogie slínku, hydratace portlandského cementu. Speciální druhy cementů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Rychle tuhnoucí sádra, suroviny a teoretické podklady výroby
 • 2. Výroba rychle tuhnoucí sádry, vlastnosti a hydratace sádry
 • 3. Sádrové maltoviny, anhydritové maltoviny, sádra pomalu tuhnoucí.
 • 4. Vápno vzdušné, suroviny a teoretické podklady výroby
 • 5. Pece na výpal vápna, technologické systémy výroby
 • 6. Vlastnosti vzdušných vápen a jejich použití ve stavebnictví a dalších oborech průmyslu a ekologie.
 • 7. Hydraulické vápno, suroviny, výroby, proces výpalu a hydratace, použití hydraulických vápen ve stavebnictví.
 • 8. Cementy, suroviny, výpočet surovinové směsi, způsoby výroby
 • 9. Úprava surovinové směsi, paliva a proces výpalu portlandského slínku. Využití sekundárních paliv.
 • 10. Šachtové pece, rotační pece, slinovací rošty pro výpal cementářského slínku.
 • 11. Drcení a mletí slínku, využití odprašků.
 • 12. Mineralogie slínku a hydratace portlandského cementu
 • 13. Speciální druhy cementů. Sorelova maltovina, suroviny, příprava, vlastnosti, využití ve stavebnictví.

Harmonogram cvičení

 • 1. Laboratorní řád, teoretický popis zkušebních postupů
 • 2. Zkoušení sádry – Zkušební metody dle ČSN 72 2301 a ČSN EN 13279
 • 3. Zkoušení vápna – Zkušební metody dle ČSN EN 459
 • 4. Stanovení měrné hmotnosti cementu pyknometricky; Stanovení jemnosti mletí cementu
 • 5. Stanovení objemové stálosti cementu; Stanovení druhu cementu mikroskopicky
 • 6. Zkoušení parametrů tuhnutí a pevnosti cementů
 • 7. Zkoušení vlastností směsných cementů
 • 8. Sledování hydratačního procesu sádry
 • 9. Návrh a výpočet surovinové moučky pro výrobu slínku
 • 10. Zkoušky pojiv ze síranu vápenatého (CAB, CAC)
 • 11. Cement pro zdění – Zkušební metody dle ČSN EN 413
 • 12. Exkurze
 • 13. Zápočet
Fyzika, stavební látky, chemie a technologie maltovin

Základní literatura předmětu

BOGUE, R.H.: The chemistry of portland cement, N. Y. USA, 1955

Doporučená literatura ke studiu předmětu

W.N. JUNG, J. M. BUTT: Technologia, V. V. Moscow, 1952
H. Kühl: Zement – chemie, Verlag Technik, Berlin, 1952
FRIDRICHOVÁ, Marcela, DVOŘÁK, Karel, GAZDIČ, Dominik, HÁJKOVÁ, Iveta: BJ16 Maltoviny - studijní opory, VUT v Brně, 2014