English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ014
NázevSpeciální keramika
Course nameSpecial Ceramics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantRadomír Sokolář

Obsahové informace

Technologie výroby konkrétních výrobků stavební keramiky.
Vlastnosti konkrétních výrobků stavební keramiky.
Zkoušení konkrétních výrobků stavební keramiky.
Správné užití výrobků stavební keramiky.
Cihlářská technologie.
Cílem studia předmětu je získání hlubších znalostí v oblasti stavební keramiky, která je charakterizována širokou škálou různých druhů žárovzdorných materiálů, cihlářských výrobků a výrobků speciální keramiky. Součástí výuky předmětu je také získání základních znalostí v oblasti cihlářské výroby.
V oblasti žárovzdorných materiálů se náplň předmětu zabývá sortimentem nejpoužívanějších žárovzdornin alumosilikátových vyráběných za použití přírodních i syntetických surovin, magnezitovými a dolomitovými výrobky, vysoce křemičitými a vysoce hlinitými materiály, zirkoničitými materiály, materiály s obsahem uhlíku, hmotami s vysokou žárovzdorností a výrobky z čistých oxidů. Významná pozornost je věnována také netvarovanýcm žárovzdorninám a žárobetonům na bázi portlandského i hlinitanového cementu. Dále se student seznámí s výrobou a vlastnostmi keramických obkladových prvků (obkládačky, dlaždice), zdravotnické keramiky, kameniny a porcelánu.
Přednášky jsou provázeny laboratorním cvičením.

Harmonogram přednášky

 • 1. Cihlářské výrobky, jejich užití a vlastnosti. Cihlářské suroviny, požadavky na jejich vlastnosti
 • 2. Příprava suroviny, úpravárenské linky, homogenizace. Vytváření v cihlářství, reologie těsta, šnekový lis.
 • 3. Sušení v cihlářství.
 • 4. Výpal v cihlářství. Vlastnosti vypáleného cihlářského střepu v závislosti na jeho pórovitosti.
 • 5. Keramické obkladové prvky.
 • 6. Kamenina.
 • 7. Porcelán. Zdravotnická keramika.
 • 8. Engoby a glazury
 • 9. žárovzdorniny a jejich vybrané základní vlastnosti.
 • 10. Kyselé žáruvzdorné výrobky - šamot, dinas.
 • 11. Zásadité žáruvzdorné výrobky.
 • 12. Žárobetony na bázi portlandského a hlinitanového cementu.
 • 13.Siliciumkarbidové výrobky, tuhové a uhlíkové výrobky.Žárovzdorniny z čistých oxidů.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod
 • 2. Vliv vápence na smrštění výpalem keramického střepu - příprava zkušebních vzorků
 • 3. Vliv vápence na smrštění výpalem keramického střepu - vlastnosti vzorků po výpalu
 • 4. Posouzení vlivu živce jako taviva - příprava zkušebních vzorků
 • 5. posouzení vlivu živce jako taviva - vlastnosti vzorků po výpalu
 • 6. výpočet složení glazury podle Segerova vzorce
 • 7. Odborná exkurze
 • 8. Žárobeton - výpočet receptury, příprava zkušebních vzorků
 • 9. Žárobeton - vlastnosti vzorků po výpalu
 • 10. Ověření chování glazury na keramickém střepu
 • 11. Odborná exkurze
 • 12. Zápočet
Pro úspěšné absolvování předmětu je naprosto nezbytné absolvovat předmět Keramika a Keramika - laboratoře. Náplň předmětu Speciální keramika je nadstavbou těchto předmětů a předpokládá základní znalost obecných zákonitostí tvorby keramického střepu.

Základní literatura předmětu

Hanykýř,V., Havrda J.: Speciální technologie keramiky, VŠCHT Praha, 1991

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Staroň,J., Tomšů,F.: Žiaruvzdorné materiály, Slovmag, a.s., Bratislava, 2000
Hanykýř,V., Kutzendörfer,J.: Technologie keramiky, SILIS, Praha, 2008
KOLLER, Andreas: Structure and properties of ceramics, ACER Hradec Králové, 1994