English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ013
NázevSpeciální izolace
Course nameSpecial Insulations

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantJiří Zach

Obsahové informace

Výsledkem výuky předmětu jsou znalosti z oblasti speciálních stavebních izolací. Konkrétně se jedná o tepelné izolace, akustické izolace, hydroizolace a speciální izolace (izolace nové generace, izolace pro vysoké teploty, izolace proti ionizujícímu záření). Pozornost je věnovaná především problematice zateplování stavebních konstrukcí (systémy ETICS), novým druhům izolačních materiálů (materiály na bázi aerogelů, vakuové izolace), izolačním materiálům na bázi přírodních a druhotných surovin. Pozornost je dále věnovaná problematice šíření tepla a vlhkosti. Student získá také znalosti z oblasti požární ochrany stavebních konstrukcí.
Náplň navazuje na předcházející problematiku stavebních izolací a vytváří tak pro zájemce prohloubení poznatků ve studované problematice. V rámci kurzu budou předloženy speciální poznatky v oblasti vlhkostního šíření a poruch stavebních konstrukcí z důvodu vlhkostního působení na stavební materiály. Aplikace stavebních izolací ve stavebním objektu zahrnuje zásady pro racionální užívání izolací, navazuje také na netradiční technologie užívání energetických zdrojů pro vytápění budov a řešení nízkoenergetických budov.
Navazující cvičení mají laboratorní, výpočtový, částečně i projekční charakter.

Harmonogram přednášky

 • 1. Životní prostředí, využití alternativních tepelných zdrojů, účinnost využití zdrojů
 • 2. Energetická politika státu, užitná hodnota stavebního díla
 • 3. Primární a sekundární energetické vstupy při použití staviv
 • 4. Tepelný audit budov, provádění a cíle auditu, využití závěrů
 • 5. Zásady pro používání stavebních izolací ve stavbách, recyklace stavebních látek a tepelných izolací
 • 6. Budova jako tepelný systém, užitné vlastnosti materiálů
 • 7. Modelování reálných projevů staviv, vliv fyzikálních vlastností materiálů ve stavbách
 • 8. Optimalizace užití stavebních izolací, formulace problému
 • 9. Vlhkostní stav zabudovaných staviv
 • 10. Speciální hydroizolace ve stavebních konstrukcích, ochrana stavebního díla před účinky vlhkosti
 • 11. Formulace a popis nestacionárního modelu současného popisu šíření tepla, vlhkosti, transport rozpustných solí
 • 12. Diagnostika stavebních konstrukcí z hlediska účinku teplotních a vlhkostních vlivů
 • 13. Metody lokalizace stavebně-fyzikálních závad. Nové trendy využívání izolací, tzv. pasivní energetické domy

Harmonogram cvičení

 • 1.Úvod,
 • 2.Stanovení vybraných vlastností hydroizolačních pásů – část 1,
 • 3.Stanovení vybraných vlastností hydroizolačních pásů – část 2,
 • 4.Stanovení vlastností akusticko izolačních materiálů (dynamická tuhost) – část 1,
 • 5.Stanovení vlastností akusticko izolačních materiálů (dynamická tuhost) – část 2,
 • 6.Stanovení mechanických vlastností tepelně izolačních materiálů,
 • 7.Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření u tepelně izolačních výrobků – část 1,
 • 8.Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření u tepelně izolačních výrobků – část 2,
 • 9.Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek,
 • 10.Zkoumání závislostí tepelně izolačních vlastností materiálů - vliv relativní vlhkosti prostředí na součinitel tepelné vodivosti λ – část 1,
 • 11.Zkoumání závislostí tepelně izolačních vlastností materiálů - vliv relativní vlhkosti prostředí na součinitel tepelné vodivosti λ – část 2,
 • 12.Zjišťování tloušťky vláken mikroskopicky,
 • 13.Zápočtový test a ukončení semestru.
Znalost technologie staviv, fyziky stavebních látek (transport tepla a vlhkosti), izolačních materiálů, základní znalosti matematiky a fyziky, znalosti základů v oblasti zateplování stavebních konstrukcí

Základní literatura předmětu

Šťastník, S., Zach, J.,: Stavební akustika a zvukoizolační materiály, CERM, Brno, 2002
Šťastník, S., Zach, J.,: Stavební akustika a zvukoizolační materiály, CERM, Brno, 2002

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Šťastník, S., Zach, J.: Zkoušení izolačních materiálů, CERM, Brno, 2002
Richard T. Bynum, Daniel L. Rubino: Handbook of Alternative Materials in Residential Construction, Book, Inc, 1994
Hatcover, T.: Energy-Efficient Building: The Best of Fine Homebuilding, Taunton Press, 1999
Šťastník, S., Zach, J.: Zkoušení izolačních materiálů, CERM, Brno, 2002
Richard T. Bynum, Daniel L. Rubino: Handbook of Alternative Materials in Residential Construction, Book, Inc, 1994
Hatcover, T.: Energy-Efficient Building: The Best of Fine Homebuilding, Taunton Press, 1999
Häupl, P., Homann, M., Kölzow, Ch., Riese, O., Maas, A., Höfker, G.: Bauphysik - Lehrbuch, Springer, 2012
Häupl, P., Homann, M., Kölzow, Ch., Riese, O., Maas, A., Höfker, G.: Bauphysik - Lehrbuch, Springer, 2012