English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ003
NázevTechnologie betonu – laboratoře
Course nameConcrete Technology – Laboratories

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantJiří Brožovský

Obsahové informace

Absolvent získá znalosti základní znalosti o vlastnostech a zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu. Absolvent je předmětu je schopen:
- provést návrh složení betonů
- vysvětlit a prakticky provést zkoušky složek betonu
- vysvětlit a prakticky provést základní zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu
- provést praktické ověření teoretického návrhu složení betonu
- provést vyhodnocení a interpretovat výsledky zkoušek čerstvého a ztvrdlého betonu.
Základních technologické zkoušky kameniva podle platných ČSN.
Návrhové metody složení betonu.
Postupy zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu teorie a praktické provedení jednotlivých zkoušek.
Ověření navrženého betonu zkouškami.
Sledování vlivu množství vody, přísad a poměru hrubého a drobného kameniva na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu v betonu.
Studenti část výuky v cvičeních absolvují v laboratořích technologie betonu.

Harmonogram cvičení

 • 1. Přehled norem pro zkoušení složek betonu, čerstvého a ztvrdlého betonu
 • 2. Základní technologické zkoušky kameniva
 • 3. Výpočty poměrů míchání kameniv, prolínání frakcí
 • 4. Návrhové metody složení betonu
 • 5. Metody stanovení konzistence čerstvého betonu
 • 6. Výpočet složení betonu pro zadanou třídu, konzistenci, druh cementu a kameniva
 • 7.Exkurze do výrobny transportbetonu
 • 8. Ověření základních vlastností navrženého betonu
 • 9. Sledování vlivu množství vody v betonu při konstantní dávce cementu na zpracovatelnosti betonu a na pevnost betonu po 7 dnech normálního zrání
 • 10. Sledování vlivu plastifikačních přísad na vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu
 • 11. Sledování vlivu poměru drobného a hrubého kameniva na konzistenci čerstvého betonu a na pevnost ztvrdlého betonu
 • 12. Sledování vlivu provzdušňovacích přísad na vlastnosti betonu
 • 13. Závěrečný test
Teoretické základy z technologie betonu, teoreticky a prakticky zvládnuté metody pro zkoušení složek betonu

Základní literatura předmětu

Bodnárová L., Bydžovský J: Návody do cvičení, ÚTHD, FAST, 2002
A.M. Neville : Properties of Concrete, LONDON, ISBN: 0582279380, 1996

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Popovics, S.: Concrete Materials - Properties, Specifications , William Andrew Publishing/Noyes, ISBN: 0-8155-1308-9, 1992
HELA, Rudolf: Technologie betonu I, Brno: Vysoké učení technické v Brně, FAST, 2005