English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBI060
NázevSpecializovaný projekt (K-SZK)
Course nameSpecialized Project (K-SZK)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantPetr Cikrle

Obsahové informace

Příprava studentů na provedení experimentální části bakalářských prací dle zadání
Konzultace analytického řešení
Studenti budou schopni realizovat experimentální části bakalářských prací
Individuální práce se studenty dle zadání bakalářské práce.
Příprava experimentů v laboratořích ústavu.
Provedení experimentu hodnocení výsledků a srovnání s teoretickým modelem experimentu.
Hodnocení vlivů na přesnost výsledků.

Harmonogram cvičení

  • 1. Zásady měření, statistické vyhodnocování dat
  • 2.-3. Příprava experimentů
  • 4.-10. Realizace experimentální části závěrečné práce
  • 11.-12. Prezentace a diskuse výsledků experimentální části práce
  • 13. Zápočet
Základní vlastnosti stavebních materiálů, metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností stavebních materiálů, základní diagnostické metody hodnocení stavebních konstrukcí.

Základní literatura předmětu

Šmerda, Z. a kol.: Životnost betonových staveb, ČKAIT Praha TK 14, 1999
Hönig, A., Zapletal, V.: Nedestruktivní zkušebnictví, USI VUT v Brně, 1982
Schmid, P.: Základy zkušebnictví, Akademické nakladetelství CERM s.r.o., Brno, 2001
Pume, D. a kol.: Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí, ARCH Praha, 1993
BUNGLEY, J. H.: Testing Of Concrete Structures, Blackie Academic and profesional, reprinted by Chapman and Hall, 1994
ANTHONY, L.B. et al: Non-destructive Characterization of Materials VII, Part 1, Part 2, Transtec publications Ltd., Zurich, Switzerland, 1996