English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBI051
NázevBakalářský seminář (K-SZK)
Course nameBachelor Seminar (K-SZK)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantPetr Cikrle

Obsahové informace

Připrava studentů na zpracování bakalářských prací dle zadání
Formální úprava bakalářské práce
Konzultace analytického řešení
Prezentace bakalářské práce a kritická diskuse
Individuální práce se studenty dle zadání bakalářské práce.
Studium literatury na základě rešerší.
Metodika zpracování bakalářské práce.
Hodnocení vlivů na přesnost výsledků.
Metodika zprávy o měření, její zpracování a obhajoba jako součást bakalářské práce.

Harmonogram cvičení

  • 1. Zásady tvorby bakalářské práce
  • 2. Jednotlivé části bakalářské práce
  • 3. Formální úprava bakalářské práce
  • 4. Práce s prameny, citace
  • 5. Fotodokumentace
  • 6. Tvorba prezentací
  • 7.-12. Prezentace bakalářských prací, kritická diskuse
  • 13. Zápočet
Základní vlastnosti stavebních materiálů, metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností stavebních materiálů, základní diagnostické metody hodnocení stavebních konstrukcí.
Literatura není u předmětu zadána