English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBI051
NázevBakalářský seminář (K-SZK)
Course nameBachelor Seminar (K-SZK)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantPetr Cikrle

Obsahové informace

Připrava studentů na zpracování bakalářských prací dle zadání
Formální úprava bakalářské práce
Konzultace analytického řešení
Prezentace bakalářské práce a kritická diskuse
Individuální práce se studenty dle zadání bakalářské práce.
Studium literatury na základě rešerší.
Metodika zpracování bakalářské práce.
Hodnocení vlivů na přesnost výsledků.
Metodika zprávy o měření, její zpracování a obhajoba jako součást bakalářské práce.

Harmonogram cvičení

  • 1. Zásady tvorby bakalářské práce
  • 2. Jednotlivé části bakalářské práce
  • 3. Formální úprava bakalářské práce
  • 4. Práce s prameny, citace
  • 5. Fotodokumentace
  • 6. Tvorba prezentací
  • 7.-12. Prezentace bakalářských prací, kritická diskuse
  • 13. Zápočet
Základní vlastnosti stavebních materiálů, metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností stavebních materiálů, základní diagnostické metody hodnocení stavebních konstrukcí.

Základní literatura předmětu

Šmerda, Z. a kol.: Životnost betonových staveb, ČKAIT Praha TK 14, 1999
Hönig, A., Zapletal, V.: Nedestruktivní zkušebnictví, USI VUT v Brně, 1982
Schmid, P.: Základy zkušebnictví, CERM VUT Brno, 2001
Pume, D. a kol.: Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí, ARCH Praha, 1993
Bungey J. H.: Testing Of Concrete Structures, Blackie Academic and profesional, reprinted by Chapman and Hall, 1994
Anthony L. Bartos and others: Non-destructive Characterization of Materials VII, Part 1, Part 2, Transtec publications Ltd., Zurich, Switzerland, 1996
Šmerda, Z. a kol.: Životnost betonových staveb, ČKAIT Praha TK 14, 1999
Hönig, A., Zapletal, V.: Nedestruktivní zkušebnictví, USI VUT v Brně, 1982
Schmid, P.: Základy zkušebnictví, CERM VUT Brno, 2001
Pume, D. a kol.: Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí, ARCH Praha, 1993
Bungey J. H.: Testing Of Concrete Structures, Blackie Academic and profesional, reprinted by Chapman and Hall, 1994
Anthony L. Bartos and others: Non-destructive Characterization of Materials VII, Part 1, Part 2, Transtec publications Ltd., Zurich, Switzerland, 1996