English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBH051
NázevPočítačová grafika (S)
Course nameComputer Graphics (S)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantJan Müller

Obsahové informace

Student si volbou konkrétní rozvrhové jednotky zvolí druh výuky:
2D programy - základy práce se zvoleným CAD systémem, tvorba a tisk výkresové dokumentace.
3D programy - vhodné pouze pro studenty se znalostí některého programu pro tvorbu výkresové dokumentace - tvorba 3D modelu ve zvoleném programu, grafický výstup modelu - vizualizace.
Cílem předmětu je, že student je schopen vytvořit 2D projektovou dokumentaci splňující ČSN 013420, případně i 3D model stavebního objektu z 2D stavební dokumentace a zpracovat jej formou vizualizace.
Náplní předmětu je seznámit studenty jednak s tvorbou výkresové dokumentace, jednak (v případě pokročilých studentů) s tvorbou 3D modelu dle podkladů. Výstupem předmětu je vytištěná výkresová dokumentace, splňující ČSN 013420. Pokročilí studenti navíc vytvoří vizualizaci konkrétního domu.

Harmonogram cvičení

  • Přihlášením do konkrétní rozvrhové jednotky si student zvolí konkrétní software, který se student bude v rámci předmětu učit. Popis každého programu se nachází v poznámce k rozvrhové jednotce. Další průběh semestru záleží výrazně na zvoleném programu a nelze ho generálně určit.
norma ČSN 013420, základní ovládání počítače se systémem Microsoft Windows

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Nemetschek Inc.: User manual and help for Allplan, , 2014
Graphisoft Inc.: User manual and help for ArchiCAD, , 2014
Autodesk Inc.: User manual and help for AutoCAD, , 2014
Trimble: User manual and help for SketchUp, , 2014
Robert McNeel & Associates: User manual and help for Rhinoceros 3D, , 2014