English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBF060
NázevSpecializovaný projekt (K-GTN)
Course nameSpecialized Project (K-GTN)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantVěra Glisníková

Obsahové informace

Během kurzu se student naučí využívat znalosti získané v předmětech geotechnického zaměření k řešení konkrétních úkolů ze stavební praxe. Naučí se komplexně řešit praktické problémy z oboru geotechniky, včetně použití odborné literatury, norem, tvorby výpočtového modelu, rozboru výsledků a stanovení závěrů.
Komplexní specializovaný geotechnický projekt, návrh a realizace staveb ve složitých geotechnických podmínkách, volba optimálního technologického postupu.
Speciální problémy řešení geotechnického projektu, stavební a provozní stádia, identifikace faktorů ovlivňujících spolupůsobení konstrukce a prostředí, koncepce řešení, alternativy, vyšetření definitivního stavu.

Harmonogram cvičení

  • 1. Úvod do komplexního specializovaného projektu.
  • 2. Zadání individuálního praktického problému.
  • 3.-8. Práce na projektu. Individuální konzultace s učitelem.
  • 9. Individuální prezentace projektu.
  • 10. Prezentace projektu - pokračování a diskuse.
  • 11. Závěr. Zápočet.
Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základové konstrukce, podzemní stavby, zemní konstrukce, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí.

Základní literatura předmětu

BOWLES, Joseph, E.: Foundation Analysis and Design, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc., 1996
KLEPSATEL, František a kol.: Výstavba tunelů ve skalních horninách, Bratislava: JAGA MEDIA s.r.o., 2003
MASOPUST, Jan: Navrhování základových a pažících konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997., Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2012

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ATKINSON, John: The Mechanics of Soils and Foundations, New York: McGraw-Hill Book Company, 1993
KLEPSATEL, František a MAŘÍK Libor a FRANKOVSKÝ Miloslav: Městské podzemní stavby, Bratislava: Jaga group, 2005
KOLYMBAS, Dimitrios: Tunneling and Tunnel Mechanics, Berlin: Springer, 2008