English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBF052
NázevBakalářský seminář (K-GTN)
Course nameBachelor Seminar (K-GTN)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantVěra Glisníková

Obsahové informace

Cílem předmětu je příprava pro zpracování bakalářské práce. Student získá metodické pokyny ke zpracování bakalářské práce (tj. metody a postupy řešení, citační pravidla apod.). Naučí se analyzovat a prezentovat odbornou problematiku řešenou v bakalářské práci.
Seminář je zaměřen k přípravě a zpracování bakalářské práce.
Stanovení základních geotechnických a konstrukčních parametrů v návaznosti na konkrétní témata zadané bakalářské práce.
Požadavky na vypracování bakalářské práce.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do komplexního bakalářského projektu.
 • 2. Problémy řešení bakalářského projektu.
 • 3. Zadání individuálního bakalářského projektu.
 • 4. Identifikace faktorů ovlivňujících spolupůsobení konstrukce a prostředí.
 • 5. Koncepce řešení.
 • 6. Alternativy řešení a výběr vhodné alternativy.
 • 7. Řešení definitivního stavu.
 • 8. Individuální konzultace.
 • 9. Individuální konzultace. Prezentace.
 • 10. Prezentace.
 • 11. Závěr. Zápočet.
Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základové konstrukce, podzemní stavby, zemní konstrukce, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování betonových a ocelových konstrukcí.

Základní literatura předmětu

BOWLES, Joseph, E.: Foundation Analysis and Design, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc., 1996
KLEPSATEL, František a kol.: Výstavba tunelů ve skalních horninách, Bratislava: JAGA MEDIA s.r.o., 2003
BUDHU, Muni: Soil Mechanics and Foundations, USA: John Wiley and Sons, Inc., 2007
MASOPUST, J.: Navrhování základových a pažících konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997., Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2012
ZÁRUBA, Quido a MENCL, Václav: Sesuvy a zabezpečování svahů, Praha: Academia, 1987

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ATKINSON, John: The Mechanics of Soils and Foundations, New York: McGraw-Hill Book Company, 1993