English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBF052
NázevBakalářský seminář (K-GTN)
Course nameBachelor Seminar (K-GTN)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantVěra Glisníková

Obsahové informace

Cílem předmětu je příprava pro zpracování bakalářské práce. Student získá metodické pokyny ke zpracování bakalářské práce (tj. metody a postupy řešení, citační pravidla apod.). Naučí se analyzovat a prezentovat odbornou problematiku řešenou v bakalářské práci.
Seminář je zaměřen k přípravě a zpracování bakalářské práce.
Stanovení základních geotechnických a konstrukčních parametrů v návaznosti na konkrétní témata zadané bakalářské práce.
Požadavky na vypracování bakalářské práce.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do komplexního bakalářského projektu.
 • 2. Problémy řešení bakalářského projektu.
 • 3. Zadání individuálního bakalářského projektu.
 • 4. Identifikace faktorů ovlivňujících spolupůsobení konstrukce a prostředí.
 • 5. Koncepce řešení.
 • 6. Alternativy řešení a výběr vhodné alternativy.
 • 7. Řešení definitivního stavu.
 • 8. Individuální konzultace.
 • 9. Individuální konzultace. Prezentace.
 • 10. Prezentace.
 • 11. Závěr. Zápočet.
Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základové konstrukce, podzemní stavby, zemní konstrukce, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování betonových a ocelových konstrukcí.
Literatura není u předmětu zadána