English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBF051
NázevZakládání staveb (V)
Course nameFoundation Engineering (V)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantJiří Boštík

Obsahové informace

Studenti se naučí navrhovat základy vodních a dalších staveb. Budou umět bezpečně a ekonomicky navrhnout jímky. Budou umět bezpečně a ekonomicky navrhnout pažení a odvodnění stavebních jam. Naučí se navrhnout vhodnou metodu podchycení objektů při rekonstrukcích a modernizacích. Budou umět vybrat optimální technologii pro injektáže podloží.
Plošné a hlubinné základy.
Vodní tlakové zkoušky.
Injektování klasické - těsnící, zpevňovací, kompenzační, těsnící clony, trysková injektáž – technologie, návrh, použití ve vodním stavitelství.
Podzemní stěny - konstrukční, pažící, těsnící, použití těsnících stěn ve vodním stavitelství a environmentální geotechnice.
Enkapsulace, ochrana skládek.
Jímkování - druhy jímek, návrh a statické posouzení jímek, hydraulická stabilita jímek.
Zakládání vodohospodářských staveb.

Harmonogram přednášky

 • 1.-2. Úvod do zakládání. Plošné zakládání vodohospodářských a dalších staveb.
 • 3.-4. Základy hlubinné – rozdělení prvků. Kesony, studny a piloty.
 • 5.-6. Vodní tlakové zkoušky. Klasické injektáže ve vodním stavitelství.
 • 7.-8. Trysková injektáž – technologie provádění, využití.
 • 9.-10. Podzemní stěny – technologie provádění a jejich využití. Enkapsulace. Ochrana skládek.
 • 11.-12. Stavební jámy a jejich roubení. Jímkování. Druhy jímek a jejich použití.
 • 13. Statický výpočet roubení stavebních jam a jímek. Hydraulická stabilita jímek.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod. Zemní tlaky.
 • 3. Program Geo 5.
 • 4. Svislá únosnost pilotových základů, 1. mezní stav.
 • 5. Svislá únosnost pilotových základů, 2. mezní stav.
 • 6. Návrh tížné zdi.
 • 7. Program Geo 5.
 • 8. Návrh pažící stěny volně stojící.
 • 9. Návrh pažící stěny kotvené.
 • 10. Program Geo 5.
 • 11. Odvodnění stavební jámy.
 • 12. Individuální konzultace.
 • 13. Zápočet.
Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí.

Základní literatura předmětu

MASOPUST, Jan: Speciální zakládání staveb - 1. díl, Brno: AN CERM, s.r.o., 2004
MASOPUST, Jan: Speciální zakládání - 2. díl, Brno: AN CERM, s.r.o., 2006
BOWLES, J. E.: Foundation Analysis and Design, New York: McGraw-Hill Company, 1996
BUDHU, Muni: Soil Mechanics and Foundations, USA: John Wiley and Sons, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MASOPUST, Jan: Navrhování základových a pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997., Praha: Informační centrum ČKAIT, 2012
MASOPUST, Jan: Vrtané piloty, Praha: Čeněk a Ježek, 1994