English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBE002
NázevVýuka v terénu z geodézie
Course nameField Training in Geodesy

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná
Počet dnů výuky v terénu5

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantOtakar Švábenský

Obsahové informace

Seznámení s přípravnými geodetickými pracemi pro projektování staveb. Získání praktických znalostí základních úloh stavební geodézie.
Shromáždění dostupných geodetických podkladů (map, informací o vlastnických vztazích, dat z geografických informačních systémů atd.) pro zadanou reálnou lokalitu jako příprava projektování stavby. Zohlednění geodetických podkladů při projekční činnosti. Základní měřické postupy získání dat. Zpracování naměřených dat, vytvoření finální dokumentace.
Základy geodézie

Základní literatura předmětu

Staněk, V., Hostinová, G., Kopáčik, A.: Geodézia ve stavebníctve, Jaga Group Bratislava, 2007
Torge, W.: Geodesy, de Gruyter, Berlin, 2001

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Vitásek, J., Pažourek, J., Nevosád, Z.: Vybrané geodetické práce ve stavebnictví, VUTIUM Brno, 1998