English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBD051
NázevBakalářský seminář (K-STM)
Course nameBachelor Seminar (K-STM)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební mechaniky
GarantDrahomír Novák

Obsahové informace

Výsledkem je zpracovaná bakalářská práce. Jedná se o individuální zadání, čemuž odpovídá individuální přístup vedoucího bakalářské práce. Kontakt s vedoucím práce probíhá v pravidelných týdenních konzultacích. Student získá dovednosti provést statickou analýzu konstrukce pomocí vhodného softwaru včetně vyhodnocení průběhu napětí.
využití znalostí moderních metod při řešení projektu zaměřeného na statickou a dynamickou odezvu prutových, plošných, masivních a základových konstrukcí, využití znalostí stavební mechaniky a numerických metod, teorie spolehlivosti a z oblasti aplikace softwarových produktů v oblasti statiky a dynamiky, seznámení s manuály dostupných programů, studium a rešerše zadané literatury, zadání a zpracování projektu, tvorba výpočtového modelu a řešení problému, diskuse nad výsledky řešení projektu

Harmonogram cvičení

  • 1. Zadání individuálního problému k řešení na počítači
  • 2. – 10. Práce na zadání v součinnosti s učitelem
  • 11. Předložení výsledků, udělení zápočtu
průběhy vnitřních sil na prutu, napětí, statické, fyzikální a geometrické rovnice pro prut, vnitřní síly, deformace a přemístění na prutu, ve stěně, desce a tělese, základy metody konečných prvků, zásady posuzování stavebních konstrukcí
Literatura není u předmětu zadána