English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAU05
NázevInformatika pro architekty
Course nameComputer Science for Architects

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantLenka Krejčová

Obsahové informace

Seznámení s moderními technikami prezentace architektonické tvorby s důrazem na zpracování rastrové grafiky, kompozici a obsah obrazu, vytváření fotorealistických montáží a hlavní zásady pro návrhy tištěných a internetových prezentací. Seznámení se základy fotografování s důrazem na snímání architektury (exteriér, interiér). Práce s nástroji Adobe Photoshopu pro úpravy rastrového obrazu a vytváření fotomontáží.
Export vyrendrovaného obrazu z 3D modeláře a jeho import do editoru rastrové grafiky, dokončení vizualizace modelu jeho montáží do reálné fotografie.

Seznámení s moderními technikami prezentace architektonické tvorby s důrazem na zpracování rastrové grafiky, kompozici a obsah obrazu, vytváření fotorealistických montáží a hlavní zásady pro návrhy tištěných a internetových prezentací.

Harmonogram přednášky

 • Přednášky (6 x 2 hod.)
 • 1. Počítačová grafika: vektorová a rastrová grafika, vlastnosti rastrové grafiky, barevné modely, digitální rastrové a vektorové formáty
 • 2. Globální úpravy obrazu: úpravy velikosti a rozlišení obrazu, práce s barevnou informací obrazu, barevné režimy, převody mezi barevnými režimy, barevný gamut, správa barev, úpravy barev v obraze.
 • 3. Základní principy práce s rastrovou grafikou: práce ve vrstvách, práce s barevnými kanály, práce s částí obrazu (lokální úpravy).
 • 4. Principy vytváření fotomontáží: o výběrech obrazových bodů a jejich vložení do jiného obrazu, maskování vrstev.
 • 5. Základy fotografování architektury, geometrické transformace v obraze, práce s perspektivou.
 • 6. Vizualizace modelu, rendrovací modul, uložení vyrendrovaného obrazu do souboru, jeho vložení do fotografie, animace.

Harmonogram cvičení

 • 1. Adobe Photoshop a jeho uživatelské prostředí, základní úpravy surového obrazu, barevné úpravy, práce v různých barevných režimech.
 • 2. Globální úpravy obrazu: úpravy velikosti a rozlišení obrazu, pokročilé úpravy barev v obraze, barevné kanály, retuše.
 • 3. Práce ve vrstvách, vrstvy úprav, textové vrstvy, úpravy části obrazu (lokální úpravy).
 • 4. Vytváření jednoduchých fotomontáží: nástroje pro výběr obrazových bodů a jejich vložení do jiného obrazu, alfa kanály, maskování vrstev.
 • 5. Geometrické transformace v obraze: srovnání svislic, pokřivení, práce s perspektivou, filtr Úběžný bod.
 • 6. Export vyrendrovaného modelu z AutoCAD do Photoshopu: nastavení pohledu na model v ACAD, rendrování, vložení vyrendrovaného obrazu do fotografie, řešení osvětlení ve zdrojových obrazech, vytváření stínů v montáži.
Pokročilé znalosti 2D a prostorového modelování, technologie Internetu, základy počítačové grafiky

Základní literatura předmětu

Jan Juřica: Video na počítači, Computer Press, 2003

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Ted Boardman: 3D Studio Max, Computer Press, 2003