English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAU03
NázevProstorové modelování
Course nameModeling of structures in 3D

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantHelena Novotná

Obsahové informace

Samostatná tvorba prostorového modelu libovolného typu (volné modelování). Pochopení standardních modelačních technik při práci s tělesy i modelování pomocí NURBS křivek a ploch. Znalost tvorby vizualizačních materiálů na základě jejich fyzikálních (optických) vlastností a na základě map (textur). Základy tvorby pohledů na model a jeho nasvícení. Fotorealistické zobrazení modelu a jednoduché animace.
Pokročilé využití vlastností moderních CAD systémů. Tvorba prostorových modelů — obecné operace s prostorovými modely, množinový kalkul, možnosti konstrukčních příkazů v prostoru. Různé způsoby zobrazení modelu a jejich použití. Techniky fotorealistického zobrazení modelu.

Harmonogram cvičení

 • 1. Seznámení s prostředím programu, opakování kreslení v rovině.
 • 2. Drátový model – křivky v prostoru.
 • 3. Rovinné plochy a orientace v prostoru, souřadné systémy.
 • 4. Modelování ze základních těles, množinové operace.
 • 5. Editace a úpravy objektů v prostoru.
 • 6.–7. Objekty modelované z křivek.
 • 8. Modelování pomocí řídících a editačních bodů.
 • 9. Komplexní model.
 • 10. Vizualizace – materiály
 • 11. Vizualizace – světla
 • 12. Prezentace pomocí videa, dokumentace.
 • 13. Samostatná práce na vlastním modelu.
Modelování v rovině v CAD systému.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Novotná, H.: Rhinoceros – 3D modelování, Moodle, FAST VUT, 2011