English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAU01
NázevZáklady informatiky
Course nameBasics of Computer Science

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantJiří Rybička

Obsahové informace

Základní přehled o následujících oblastech informatiky: struktura počítače a operační systémy, sítě a internet, bezpečnost, počítačová grafika a zpracování textů na počítači. Praktické dovednosti prezentovat své projekty přímým přednášením i prezentaci v prostředí internetu.
Operační systém počítače, jeho význam, struktura a klasifikace. Použití OS z hlediska uživatele (UNIX, grafická rozhraní, síťové operační systémy, Windows)
Počítačové sítě a Internet (principy činnosti sítí, protokoly a služby v počítačových sítích)
Zpracování hromadných dat na počítači
Inženýrské výpočty v prostředí tabbulkových kalkulátorů
Základy počítačové grafiky
Zpracování textových dokumentů na počítači a základy typografie
Prezentování „na živo“ a v prostředí intranetu.

Harmonogram přednášky

 • 1-2. Princip činnosti počítače, procesoru a jeho spolupráce s operační pamětí, periferní zařízení, vstupně-výstupní porty, princip přerušení a přímého přístupu k paměti.
 • 3-4. Komponenty současných modelů PC a jejich vlastnosti. Typy procesorů, sběrnice v PC, čipové sady, typy pamětí, diskové paměti.
 • 5-6. Operační systém počítače, jeho význam, struktura a klasifikace. Použití OS z hlediska uživatele (Windows, Unix, systém souborů, správa zařízení, systémy oprávnění, textová a grafická rozhraní).
 • 7-8. Počítačové sítě (principy činnosti sítí, protokoly a služby v počítačových sítích, Internet, otázky bezpečnosti).
 • 9-11. Základy počítačové grafiky. Barevné modely, palety, rastrová a vektorová grafika, grafické formáty.
 • 12-13. Zpracování textových dokumentů na počítači a základy typografie.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zásady prezentace informací
 • 2. Jednoduchá prezentace v PowerPointu
 • 3. Další možnosti prezentace
 • 4. Příprava a úprava fotografií pro prezentaci na počítači
 • 5. Zásady prezentování informací na webu a úvod do HTML
 • 6. HTML I. – první stránky, zpracování souvislého textu
 • 7. HTML II. – seznamy, použití css
 • 8. HTML III. – obrázky, odkazy
 • 9. HTML IV. – tabulky
 • 10. HTML V. – kaskádové styly a jednotný vzhled prezentace
 • 11.–12. prezentace a odevzdání samostatných prací
 • 13. Teoretický test z přednášek
Běžné znalosti ve středoškolském rozsahu.

Základní literatura předmětu

NOVOTNÁ, Helena a kol.: Základy informatiky, internetové učební texty, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

kolektiv autorů: Jak publikovat na počítači, Science, 1996
Macur J. a kol.: Technologie Internetu, CERN, 1999
RYBIČKA, Jiří, ČAČKOVÁ, Petra a PŘICHYSTAL, Jan: Průvodce tvorbou dokumentů, Nakladatelství Martin Stříž, 2011
 • studijní materiály ke cvičení: http://moodle.fce.vutbr.cz
 • studijní materiály k přednáškám: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/BU01/materialy.asp