English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAU004
NázevArchitektonické aplikace CAD
Course nameArchitectural Applications of CAD

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantHelena Novotná

Obsahové informace

BIM modelář – komplexní návrh objektu. Modelování architektonických objektů ve specializovaném programu využívající informační model budovy (Revit Architecture). Tvorba kompletního 3D modelu budovy včetně všech základních konstrukcí. Výkresová dokumentace různého účelu. Vizualizace vytvořeného modelu budovy.
Úvod do počítačového navrhování v architektuře a stavebnictví pomocí aplikace podporující technologii BIM (Revit Architecturte).
Seznámení s BIM technologií a základními zásadami při tvorbě prostorového (3D) modelu, architektonických a konstrukčních prvků.
Popis způsobu získávání informací (dat) z informačního modelu budovy, jejich vykazování a použití v realizovaném projektu.
Využití data, vztahujících se k modelu budovy, od úvodního koncepčního návrhu, přes výstavbu, až po správu budovy.
Využití centrální databáze pro spolupráci s dalšími, oborově zaměřenými aplikacemi.
Tvorba pohledů, scén pro renderování a studie oslunění.

Harmonogram cvičení

 • 1. Seznámení s programem, základy ovládání a jednoduchý komplexní model.
 • 2. Rozčlenění modelu, stavíme první zdi.
 • 3. Zdi podruhé.
 • 4. Netypické tvary stěn, otvory ve stěnách, zpevnění….
 • 5. Desky – stropy a podlahy.
 • 6. Schodiště, otvory v deskách, zábradlí.
 • 7. Dveře.
 • 8. Okna.
 • 9. Střechy.
 • 10. Obvodové pláště.
 • 11. Terén a stafáž, vizualizace.
 • 12. Výkresová dokumentace.
 • 13. Samostatná práce na vlastním modelu.
Modelování v rovině a částečně v prostoru.

Základní literatura předmětu

Novotná, Helena: Architektonické aplikace CAD – Revit Architecture, http://lms.fce.vutbr.cz, 2014
Novotná H.: Základy BIM – Revit Architecture, elektronická publikace, 2014
 • e-textbook: www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/ArchDesktop