English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAU002
NázevModelování konstrukcí v rovině
Course nameModeling of Structures in 2D

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantHelena Novotná

Obsahové informace

Základní znalosti o CAD systémech. Kreslení a úpravy rovinných výkresů se zaměřením na pozemní stavitelství. Tvorba poznámkových (popisných) objektů (kóty, texty, multiodkazy). Výstup výkresu z rozvržení ve správném měřítku a na správný formát papíru.
Vektorové editory, základy počítačové grafiky.
Možnosti CAD systémů při tvorbě 2D výkresů (kreslení, editace, kótování, bloky, hladiny, výstup výkresu na plotter).
Praktické zvládnutí standardního CAD systému pro tvorbu výkresové dokumentace.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do předmětu, seznámení s prostředím programu, zadávání příkazů, zadávání bodů.
 • 2. Pomocné režimy, kreslící příkazy.
 • 3. Další kreslící příkazy.
 • 4. Modifikační příkazy.
 • 5. Šrafy a text.
 • 6. Opakování kreslení a editace.
 • 7. Kótování.
 • 8. Bloky, externí reference.
 • 9. Opakování a rozšiřující informace.
 • 10. Výstup výkresu z modelu a rozvržení.
 • 11. Rozšiřující informace — šablony, vlastní čáry a šrafy.
 • 12. Zápočtový test.
 • 13. Rozbor zápočtového výkresu a jeho opravy.
Uživatelské znalosti operačního systému, práce se soubory a složkami, základní znalosti počítačové grafiky.

Základní literatura předmětu

Novotná, Helena a Trnková, Hana: AutoCAD I., Internetové učební texty, http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_I_cz/defaultCE.html, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Omura, George a Benton, Brian C.: Mastering AutoCAD 2014 and AutoCAD LT 2014, Autodesk Official Press, 2013