English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAT002
NázevTechnická zařízení budov a technická infrastruktura 2
Course nameBuilding Services and Technical Infrastructure 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantAleš Rubina

Obsahové informace

Po úspěšném absolvování předmětu bude mít student studijního programu architektura ucelený přehled základních vědomostí z problematiky vytápění a větrání budov v rozsahu potřebném pro rozhodování při koncepčním řešení budov. Získá informace o řešení těchto systémů v úsporných budovách. Student bude schopen stanovení požadavků na tepelný výkon pro vytápění a větrání. Bude schopen zvolit zdroje tepla a zapracovat požadavky s ním spojené do stavebních návrhů budov. V návaznosti na způsob větrání bude schopen zapracovat požadavky do stavebních návrhů budov. Bude mít přehled o prostorových nárocích kotelen a strojoven a stavebních požadavcích na tyto typy prostor.
Účelem předmětu je seznámit posluchače se základy teorie interního mikroklimatu a jeho tvorby systémy vytápění a vzduchotechniky. Předmět bezprostředně navazuje na předmět technická zařízení budov I (Zdravotní technika a elektroinstalace). Je koncipován tak, aby posluchač získané znalosti mohl využit při komplexním řešení zadání v rámci komplexních projektů a ateliérové tvory ve všech fázích projektové dokumentace.

Harmonogram přednášky

 • Úvod do teorie mikroklimatu budov a jeho tvorby systémy vytápění a vzduchotechniky.
 • Tepelně hmotnostní bilance pro vytápění a vzduchotechniku.
 • Otopné soustavy a jejich částí.
 • Zdroje tepla pro vytápění a jejich dispoziční řešení.
 • Centrální zásobování teplem a jeho uplatnění pro vytápění budov.
 • Netradiční zdroje tepla a způsoby vytápění.
 • Základní problematika tvoření interního mikroklimatu vzduchotechnikou.
 • Proudění vzduchu v místnosti, distribuce vzduchu a její elementy.
 • Systémy nuceného větrání a teplovzdušné vytápění budov.
 • Klimatizace budov, klasifikace systémů a jejich návrh.
 • Chlazení budov a zpětné využití tepla.
 • Aplikace vzduchotechnických systémů v občanských budovách.
 • Základy regulace a měření pro vytápění a vzduchotechniku. Technická infrastruktura, vedení technického vybavení a prostorové uspořádání inženýrských sítí.

Harmonogram cvičení

 • Stanovení předběžné tepelné ztráty budovy
 • Výpočet tepelného výkonu
 • Návrh a zakreslování otopných těles
 • Návrh a zakreslování potrubních rozvodů
 • Zdroj tepla a jeho návrh
 • Uplatnění obnovitelných zdrojů při přípravě teplé vody. Prvky a zařízení systémů techniky prostředí v laboratoři ústavu technických zařízení budov.
 • Návrh přirozeného větrání
 • Řešení distribuce vzduchu
 • Vzduchotechnické potrubní rozvody a řešení strojoven vzduchotechniky
 • Výpočet tepelné zátěže
 • Klimatizace v budovách
Základní tepelně technické posuzování stavebních konstrukcí. Přenos tepla a hmoty.Vlastnosti vzduchu.

Základní literatura předmětu

Počinková, M., Čuprová, D., Rubinová, O.: Úsporný dům, CPress, 2012

Doporučená literatura ke studiu předmětu

RUBINA, Aleš; RUBINOVÁ Olga; UHER Pavel: BT02-TZB III Vzduchotechnika, Litera Brno, 2013
Počinková, M., Treuova, L.: Vytápění, CPRESS, 2011
Gebauer,G., Rubinová, O., Horká, H.: Vzduchotechnika, ERA, 2005