English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAR51
NázevZačleňování staveb do krajiny
Course nameIntegrateion of structures to landscape

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantMiloslav Šlezingr

Obsahové informace

Péče o životní prostředí-hodnocení vlivů,složky životního prostředí,strategické problémy
Hlavní zásady krajinné ekologie
Konstrukční prvky používané pro terénní úpravy(rampy, schodiště, opěrné zdi, terénní lavice, chodníky...)
Realizace konečných terénních úprav, prostorová a druhová skladba doprovodné vegetace
Technologický postup práce projektanta při doplňování, obnově nebo zakládání nových porostů výsadbou, výsevem
Návrh a projektové zpracování stavby je pouze částí v celém souboru nutných činností jež vedou ke konečné a úspěšné realizaci díla. Po ukončení vlastních stavebních prací je velmi důležité objekt vhodně začlenit do okolního prostředí. Stavba by měla nenásilně splynout s okolní krajinou, případně alespoň v krajině nepůsobit rušivě.K tomu kromě vlastního vzhledu stavby mohou výrazně napomoci také vhodné terénní úpravy a správná volba vegetační doprovodu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Životní prostředí-základní informace, terminologie
 • 2. Péče o životní prostředí-hodnocení vlivů,složky životního prostředí,strategické problémy
 • 3. Hlavní zásady krajinné ekologie
 • 4. Krajinně ekologické funkce lesů - úvod (funkce produkční, půdoochranná, klimatická, biotická, estetická, sociální...)
 • 5. Ekologie krajiny-koncepce krajinné ekologie
 • 6. Vývoj a členění krajiny, struktura a dynamika krajiny
 • 7. Teorie stresu, stabilita krajiny
 • 8. Stavby v krajině
 • 9. Problematika začlenění staveb do krajiny
 • 10. Vegetace a terénní úpravy
 • 11. Konstrukční prvky používané pro terénní úpravy(rampy, schodiště, opěrné zdi, terénní lavice, chodníky...)
 • 12. Materiály konstrukčních prvků
 • 13. Realizace konečných terénních úprav, prostorová a druhová skladba doprovodné vegetace
 • 14. Technologický postup práce projektanta při doplňování, obnově nebo zakládání nových porostů výsadbou

Harmonogram cvičení

 • 1. Základní informace, terminologie
 • 2. Hodnocení vlivů,složky životního prostředí,strategické problémy
 • 3. Hlavní zásady krajinné ekologie
 • 4. Funkce lesů - úvod (funkce produkční, půdoochranná, klimatická, biotická, estetická, sociální...)
 • 5. Ekologie krajiny-koncepce krajinné ekologie
 • 6. Vývoj a členění krajiny, struktura a dynamika krajiny
 • 7. Teorie stresu, stabilita krajiny
 • 8. Stavby v krajině
 • 9. Problematika začlenění staveb do krajiny
 • 10. Vegetace a terénní úpravy
 • 11. Terénní úpravy(rampy, schodiště, opěrné zdi, terénní lavice, chodníky...)
 • 12. Materiály konstrukčních prvků
 • 13. Realizace konečných terénních úprav, prostorová a druhová skladba doprovodné vegetace
 • 14. Technologický postup práce projektanta při doplňování, obnově nebo zakládání nových porostů výsadbou
Základní znalosti z pozemního stavitelství, stavební fyziky, základy ekologie, biologie (v rozsahu středních škol).

Základní literatura předmětu

Šlezingr, M.: Aplikovaná a krajinná ekologie - základní iformace, CERM Brno, 2003
Volný, A.: Tvorba a ochrana krajiny, VŠZ, 1990
Forman, R..T.T., Gordon, M.: Krajinná ekologie, Academia Praha, 1993

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Šlezingr, M.: Bankside trees and shrubs, CERM Brno, 2003
Šlezingr, M., Úradníček, L.,: Bankside trees and shrubs, CERM Brno, 2003