English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAO001
NázevNosné konstrukce 3
Course nameLoad-Bearing Structures 3

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMilan Pilgr

Obsahové informace

Základy skladebného uspořádání, statického a konstrukčního řešení ocelové nosné konstrukce halových staveb. Zásady skladebného uspořádání a konstrukčního řešení vícepodlažních budov. Zásady skladebného uspořádání a konstrukčního řešení nosných systémů pro zastřešení velkých rozpětí. Zásady výroby a montáže ocelových konstrukcí. Základní typy rekonstrukcí a zesilování ocelových konstrukčních systémů. Základní principy statického a konstrukčního řešení zděných konstrukcí. Vybrané typy betonových konstrukcí. Základní principy působení konstrukcí z předpjatého betonu.
Konstrukční řešení a zatížení objektu s kovovou nosnou konstrukcí.
Navrhování halových konstrukcí: Střešní konstrukce (střešní plášť, krokve, vazničky, vaznice, vazníky, střešní ztužidla). Soustavy příčných vazeb halových konstrukcí. Navrhování plnostěnných a příhradových sloupů, patky a kotvení sloupů. Prostorová tuhost halového systému. Konstrukce obvodových a vnitřních stěn halového objektu.
Zásady navrhování a konstrukčního řešení vícepodlažních budov: Prostorová tuhost, ztužidla a výztužné systémy. Nosné konstrukce stropů a plošin. Sloupy, patky a kotvení sloupů.
Zastřešení velkých rozpětí (prostorové prutové konstrukční systémy; zavěšené a visuté konstrukce): Základní zásady konstrukčního řešení.
Výroba a montáž, rekonstrukce a zesilování ocelových konstrukcí.
Zděné konstrukce, jejich typy a význam. Vlastnosti zdiva. Zásady dimenzování podle mezních stavů.
Konstrukční uspořádání zděných staveb a zásady jejich statického řešení. Vyztužené zdivo, novodobé zděné konstrukce.
Základní typy montovaných betonových konstrukcí, jejich statické působení a konstrukční řešení.
Vybrané betonové konstrukce – opěrné zdi, podzemní stěny.
Konstrukce z předpjatého betonu – podstata předpjatého betonu, jeho výhody a rozdělení.

Harmonogram přednášky

 • 1. Halové konstrukce: Skladebné uspořádání, dispoziční řešení a zatížení, střešní konstrukce.
 • 2. Halové konstrukce: Soustavy příčných vazeb halových konstrukcí, sloupy a kotvení.
 • 3. Halové konstrukce: Prostorová tuhost. Konstrukce obvodových a vnitřních stěn.
 • 4. Konstrukční systémy vícepodlažních budov s nosnou ocelovou a ocelobetonovou konstrukcí. Prostorová tuhost, ztužidla.
 • 5. Stropní a podlahové konstrukce patrových budov. Sloupy patrových budov, patky a kotvení sloupů.
 • 6.-7. Zastřešení velkých rozpětí: Základní zásady skladebného uspořádání a konstrukčního řešení (prostorové prutové konstrukční systémy, vláknové zavěšené a visuté konstrukce). Výroba a montáž ocelových konstrukcí, rekonstrukce a zesilování.
 • 8. Zděné konstrukce, jejich typy a význam. Vlastnosti zdiva. Zásady dimenzování podle mezních stavů.
 • 9. Konstrukční uspořádání zděných staveb a zásady jejich statického řešení.
 • 10. Vyztužené zdivo, výplně skeletových konstrukcí, novodobé zděné konstrukce.
 • 11. Montované betonové konstrukce – základní typy konstrukcí a jejich statické působení.
 • 12. Montované betonové konstrukce – typy dílců, skladba, detaily a prostorová tuhost.
 • 13. Konstrukce z předpjatého betonu – podstata předpjatého betonu, jeho výhody a rozdělení.

Harmonogram cvičení

 • 1.-3. Halové konstrukce: skladebné uspořádání, dispoziční řešení a zatížení, střešní konstrukce, soustavy příčných vazeb halových konstrukcí, sloupy a kotvení, ztužidla, konstrukce obvodových a vnitřních stěn.
 • 4.-5. Konstrukční systémy vícepodlažních budov s nosnou ocelovou a ocelobetonovou konstrukcí: stropní a podlahové konstrukce, sloupy a kotvení, ztužidla.
 • 6. Zastřešení velkých rozpětí: základní zásady skladebného uspořádání a konstrukčního řešení - rošty a příhradové desky, zavěšené a visuté konstrukce.
 • 7. Zásady výroby a montáže ocelových konstrukcí, základní typy rekonstrukcí a zesilování ocelových konstrukcí.
 • 8.-10. Zděné konstrukce: jejich typy a význam, vlastnosti zdiva, zásady dimenzování podle mezních stavů, konstrukční uspořádání zděných staveb a zásady jejich statického řešení, vyztužené zdivo, výplně skeletových konstrukcí, novodobé zděné konstrukce.
 • 11.-12. Montované betonové konstrukce: základní typy konstrukcí a jejich statické působení, typy dílců, skladba, konstrukční detaily, prostorová tuhost.
 • 13. Konstrukce z předpjatého betonu: podstata předpjatého betonu, jeho výhody a rozdělení.
Základy stavební mechaniky, základní vědomosti z oblasti navrhování prvků betonových, kovových a dřevěných konstrukcí.

Základní literatura předmětu

Ferjenčík, P., Schun, J., Melcher, J. a kol.: Navrhovanie ocelových konštrukcií. 1. časť. 2. časť., ALFA Bratislava, SNTL Praha, 1986
Marek, P. a kol: Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL Praha, 1985
Studnička, J.: Ocelové konstrukce I., ČVUT Praha, 1998
Jílek, A., Grenčík, L., Novák, V.: Betonové konstrukce pozemních staveb, díl IIA, ANTL ALFA Praha, 1984
Hendry, A.W.: Structural Masonry, McMillan, London, 1987

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Lorenz, K.: Zděné konstrukce, ČVUT Praha, 1996
Bažant, Z., Klusáček, L., Meloun, V.: Betonové konstrukce IV. Montované konstrukce pozemních staveb, VUT Brno, 2003
SCI-The Steel Construction Institute, Ascot, U.K.: ESDEP-European Steel Design Education Programme, CD ROM, ESDEP Society, 2000