English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAH54
NázevStavební projekt
Course nameBuilding Plan

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantJan Pěnčík

Obsahové informace

Student vypracuje projekt podle zadaného podkladu dispozičního řešení objemové studie obytné stavby. Uplatní znalosti o stavebních konstrukcích z předchozího studia a seznámí se kompletací projektové dokumentace jednoduché stavby ke stavebnímu povolení a pro její provádění. Získání základních znalostí pro vyhotovení a kompletaci projektové dokumentace stavební části zadané stavby.
Obsahem výuky je komplexní řešení návrhu novostavby stavebního objektu včetně jeho umístění na stavební pozemek a napojení na inženýrské sítě. Při návrhu se uplatní typologické zásady návrhu dispozičního schema a znalosti o nosných i doplňujících konstrukcí a koordinace přípravy zadání pro specialisty technického vybavení a návrhu nosných konstrukcí.Harmonogram cvičení

  • 1.Zadání dispoziční studie obytné stavby
  • 2.Posouzení variant návrhu 1:200
  • 3.Konstrukční řešení návrhu nosných konstrukcí stavby v modulové koordinaci
  • 4.-5.Půdorysy jednotlivých podlaží v měřítku 1:100
  • 6.-7.Řezy a pohledy v měřítku 1:100
  • 8.Návrh základových konstrukcí- výpočet
  • 9.Návrh a výpočet schodiště
  • 10.-11.Mapový podklad a Situace osazení stavby
  • 12.Technická zpráva ke stavební části
  • 13.Kompletace a udělení zápočtu
Teoretické znalosti z předmětů pozemního stavitelství, stavební typologie, nosné konstrukce, stavby, obvodové konstrukce, stavební mechaniky, stavební fyziky, deskriptivní geometrie, požární bezpečnost

Základní literatura předmětu

Štípek, J: Zásady nauky o stavbách, ČVUT Praha, 2002
Hájek, Petr: Konstrukce pozemních staveb Nosné konstrukce I, ČVUT Praha, 2000
Horniakova, Lidya: Konstrukcie pozemných stavieb I, Alfa Bratislava, 1998
Witzany,J: Konstrukce pozemních staveb, ČVUT Praha, 2001
: Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, , 2006
Fajkoš, A.. Novotný, M. Základní konstrukce: Střechy, Grada Publishing, 2003
Matoušková, D.: Konstrukce pozemních staveb II, CERM Brno, 1994

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Fajkoš, A.: Pozemní stavitelství III Návody do cvičení, VUT Brno, 2000