English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAH052
NázevStavby s nízkou energetickou náročností
Course nameLow Energy Houses

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMiloš Kalousek

Obsahové informace

Osvojení správného způsobu návrhu a hodnocení objektu, který splňuje kritéria nízkoenergetického, pasivního nebo nulového domu na konkrétním projektu.
V předmětu student získá znalosti v navrhování mízkoenergetických objektů s využitím pasivních prvků slunečních systémů. Seznámí se s využitím aktivních slunečních systémů, tj. obnovitelných zdrojů energie. Na příkladě konkrétní dispozice provede posouzení RD či bytového domu a jeho úpravu na nízkoenergetický dům, s výpočtem spotřeby tepelné energie za otopné období, stanovení úspory energie, výpočtu nákladů na vytápění a orientačního výpočtu ekonomických ukazatelů, tj. návratnosti prostředků vložených do zateplení.

Harmonogram přednášky

  • 1.-4. Půdorysy, řezy objektem. Zpracování tep.techn. hodnot; včetně spotřeby energie ·
  • 5.-6. Zpracování energetického štítku objektu
  • 7.-9. Návrh zateplení objektu (stěna, střecha, podlaha, okna)
  • 10.-11. Výpočet spotřeby energie
  • 12.-13. Porovnání výchozího stavu a nového stavu, ekonomické zhodnocení

Harmonogram cvičení

  • 1.-4. Půdorysy, řezy objektem. Zpracování tep.techn. hodnot; včetně spotřeby energie ·
  • 5.-6. Zpracování energetického štítku objektu
  • 7.-9. Návrh zateplení objektu (stěna, střecha, podlaha, okna)
  • 10.-11. Výpočet spotřeby energie
  • 12.-13. Porovnání výchozího stavu a nového stavu, ekonomické zhodnocení
ČSN 73 0540 - 1-4 "Tepelná ochrana budov". Zákon č. 406/2000 "O hospodaření energii". Vyhl. č. 291/2001 "Podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách".

Základní literatura předmětu

Cihelka: Solární tepelná technika, , 1994
Feist, Klein: Nízkoenergetický dům, , 1994
: Směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU O energetické náročnosti budov (EPBD II), , 2002
: Zákon č.406/2000 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky ve znění pozdějších předpisů, , 2000
: Vyhláška 291/2007 Podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách, , 2007