English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAH007
NázevStavební fyzika 2
Course nameBuilding Physics 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMiloš Kalousek

Obsahové informace

Student bude umět návrh dělící konstrukce z hlediska požadavků na neprůzvučnost.Získá základní znalosti z oboru prostorové a urbanistické akustiky. Bude umět hodnotit hluk na pracovištích, v chráněných vnitřních a venkovních prostorách staveb. Také bude umět zajistit požadované osvětlení interiéru denním světlem a proslunění obytných budov.
Z hlediska zajištění ochrany proti hluku v budovách je nutné řešit neprůzvučnost jak vertikálních, tak horizontálních dělících konstrukcí a obvodových plášťů. V rámci prostorové akustiky je hodnocen uzavřený prostor z hlediska doby dozvuku, v rámci urbanistické akustiky hodnotíme útlum hluku ve venkovním prostoru. Kromě akustické pohody musí být v interiéru budovy zajištěna i zraková pohoda, tzn. musí být zajištěno dostatečné osvětlení interiéru denním světlem i jeho proslunění.

Harmonogram přednášky

 • 1.Fyzikální základy akustiky, hladiny a počítání s hladinami.
 • 2.Šíření zvuku ve volném prostoru – zvukové pole.
 • 3. Hluk a jeho hodnocení
 • 4. Útlum hluku ve venkovním prostoru.
 • 5.Doba dozvuku zadané místnosti.
 • 6.Neprůzvučnosti stavebních konstrukcí.
 • 7.Hodnocení vzduchové neprůzvučnosti
 • 8.Hodnocení kročejové neprůzvučnosti .
 • 9.Určení vzduchové neprůzvučnosti graficko-početní metodou dle Watterse.
 • 10. Prostorová akustika, zvuková pohltivost, doba dozvuku.
 • 11. Přímé sluneční záření, diagram zastínění.
 • 12. Oblohová složka denního osvětlení.
 • 13. Posouzení činitele denní osvětlenosti místnosti

Harmonogram cvičení

 • 1.Fyzikální základy akustiky, hladiny a počítání s hladinami.
 • 2.Šíření zvuku ve volném prostoru – zvukové pole.
 • 3. Hluk a jeho hodnocení
 • 4. Útlum hluku ve venkovním prostoru.
 • 5.Doba dozvuku zadané místnosti.
 • 6.Neprůzvučnosti stavebních konstrukcí.
 • 7.Hodnocení vzduchové neprůzvučnosti
 • 8.Hodnocení kročejové neprůzvučnosti .
 • 9.Určení vzduchové neprůzvučnosti graficko-početní metodou dle Watterse.
 • 10. Prostorová akustika, zvuková pohltivost, doba dozvuku.
 • 11. Přímé sluneční záření, diagram zastínění.
 • 12. Oblohová složka denního osvětlení.
 • 13. Posouzení činitele denní osvětlenosti místnosti
Základní znalosti matematiky a statistiky, znalost základních fyzikálních veličin, stavebních materiálů a zásad skladby stavebních konstrukcí včetně řešení stavebních detailů.

Základní literatura předmětu

Donaťáková, D., Berka, P.: Akustika. Návody pro cvičení, VUT Brno, 2001
Čuprová, D., Mohelníková, J., Čupr, K.: Denní osvětlení budov. Návody pro cvičení, VUT Brno, 2002
Lukašík, L., Božek, V., Čupr, K., Polehradský, M.: Akustika a denní osvětlení v PS, VUT Brno, 1988
Čechura, J.: Stavební fyzika 10. Akustika stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 1997
Weiglová, J., Kaňka, J.: Stavební fyzika 10. Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT Praha, 1996
: ČSN 73 05 32 Akustika - Ochrana proti hluku – Požadavky ve znění změny Z1:2005, , 2000
: Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací, , 2006
: ČSN 73 05 80 – 1 Denní osvětlení budov –Část 1: Základní požadavky, , 1999