English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG54
NázevArchitektura technické civilizace
Course nameArchitecture of Technical Civilization

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantAlois Nový

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu, kterým je přehled o vzájemném ovlivňování techniky a architektury, průmyslová revoluce, počátky moderního hnutí, meziválečná avantgarda, současnost a budoucnost technicistní architektury.
Volitelný předmět se zaměřuje na minulost a současnost architektury inspirované technikou a průmyslem, reflektuje racionální a romantická východiska technicistní architektury, její zásadní vliv na vznik moderního hnutí i pozdně moderní projevy jejích nejvýznamnějších soudobých protagonistů. Pokouší se anticipovat dopad techniky na budoucnost architektury 21.století.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod a doporučené zdroje studia
 • 2. Průmyslová revoluce a architektura
 • 3 Kořeny moderny v inženýrství a průmyslu
 • 4. Teoretická východiska nové estetiky
 • 5. Industriální inspirace meziválečné avantgardy – Německo, sovětské Rusko
 • 6. Industriální inspirace meziválečné avantgardy – Francie, Československo
 • 7. Poválečná architektura rozděleného světa
 • 8. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – Archigram, J.Stirling
 • 9. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – R.Rogers, N.Foster
 • 10. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – Hopkins, Grimshaw
 • 11. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – Jiřičná, Kaplický
 • 12. Technicistní architektura v českých zemích
 • 13. Budoucnost technicistní architektury

Harmonogram cvičení

 • 1. Stanovení tématu seminární práce
 • 2.- 10. Konzultace
 • 11.-12. Přednesení práce v seminární skupině
 • 13. Závěrečné hodnocení
Předmět navazuje na předchozí přednášky o soudobé architektuře a dějinách architektury, zejména na dějiny architektury 20.století.

Základní literatura předmětu

Ackermann, K.: Industriebau, DVA Stuttgart, 1994
Cook, P.: Archigram, Birkhäuser Boston, 1991
Masák, M.: Mašinisti, GJF Praha, 1996
Moor ,R., Powell, K: Structure, Space and Skin, Phaidon Press London, 1993
Pevsner, N.: Pioneers of Modern Design, Penguin Books London, 1991
Sudjic, D.: Foster, Rogers, Stirling, Thames and Hudson London, 1989