English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG53
NázevStavby bez bariér
Course nameBuildings Barrier - free

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantJiljí Šindlar

Obsahové informace

Znalost typologie veřejných staveb, školských staveb, budov pro řízení a administrativu, obchodních zařízení a služeb, stavby pro dopravu - bez bariér. Student získá základní znalosti z oborů souvisejících s tvorbou bezbariérového architektonického prostoru /umění a designu/ a multimediálních forem tématicky zaměřených prezentací.
Cílem předmětu je rozšířit nezbytné návyky v práci architekta o profesionální schopnost vnímat prostor jako nekonfliktní a komunikativní, respektující jistou odlišnost jeho uživatelů, včetně znalosti legislativy, systémů kompenzujících architektonické bariéry a pod.

Harmonogram přednášky

 • 1. Podstata tvorby architektonického prostoru bez bariér
 • 2. Historický vývoj antropometrie a vztahu tohoto oboru k architektonickému prostoru
 • 3. Zásady aplikované ergonomie
 • 4. Vývoj tvorby architektonického prostoru bez bariér – legislativa
 • 5. Komunikační systémy kompenzující architektonické bariéry – historický vývoj
 • 6. Nestandardní možnosti kompenzace architektonických bariér – komunikace
 • 7. Systémy kompenzující bariéry staveb pro dopravu, kulturu, sport, administrativu
 • 8. Komplexní vybavení stavby prostředky a systémy kompenzujícími handicap
 • 9. Individuální prostředky kompenzace handicapu ve vztahu k prostředí a prostoru
 • 10. Specifické požadavky na stavby pro děti
 • 11. Stavby a interiéry pro seniory
 • 12. Bezbariérové úpravy exteriéru – veřejná prostranství, městský interiér
 • 13. Atypické stavby vyžadující bezbariérové úpravy

Harmonogram cvičení

 • 1.-3. Podklady pro analýzu
 • 4.-10. Analýza realizovaných staveb
 • 11.-12. Vizuální prezentace realizované stavby
 • 13. Konečné hodnocení výsledků práce
Předmět navazuje na znalosti získané v typologických a stavebně technických disciplinách. Je mezioborovou aplikací základních systémů kompenzujících architektonické bariéry. Jinak je samostatnou disciplinou s vlastní metodikou.
Literatura není u předmětu zadána