English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG52
NázevIndividuální bydlení
Course nameIndividual Housing

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantNaděžda Menšíková

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost historie rodinného bydlení, moderna a funkcionalismus, poválečná tvorba, rodinný dům konce 20. století, současné tendence.Dále vyhledání, dokumentace a analýza vybraného domu podle předem stanovených kritérií.
Předmět rozšíří znalosti v oblasti rodinného bydlení, které studenti získávají v I. ročníku studia. Naučí je vnímání nejvyšší kvality individuálního bydlení jak z historického pohledu tak z hlediska současného vnímání bydlení. Zároveň zpracovaná dokumentace a analýzy domů vč. rozhovorů s autory i majiteli domů se stávájí součástí katalogu, který pomůže uchovat dokumentaci architektonicky cenných RD 2. polovina 20.století.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problematiky, vymezení pojmů, zadání seminární práce
 • 2. Nástin historického vývoje rodinného bydlení
 • 3. Vývoj RD jako typologického druhu
 • 4. Rodinný dům v architektuře Moderny a funkcionalismu
 • 5. Exkurze
 • 6. Poválečná tvorba
 • 7. RD 60.-70.let
 • 8. Diskuse k rozpracovanosti
 • 9. RD poledního desetiletí 20.stol., odraz politických a společenských změn
 • 10. Současné tendence a aspekty navrhování RD
 • 11. Přednáška předního českého architekta
 • 12. Vystoupení studentů s presentací úkolu
 • 13. Vystoupení studentů s presentací úkolu

Harmonogram cvičení

 • 1 Vymezení pojmů,základní téma: rodinné domy, rodinné vily
 • 2. Zadání seminární práce: Analýza a dokumentace konkrétního RD nebo vily
 • 3.-4.Práce na zadání semináře v terénu
 • 5. Exkurze
 • 6.-8.Práce na zadání semináře
 • 9. Rozprava nad zadáním
 • 10.Práce na zadání semináře
 • 11.-12. Společná presentace úkolu
 • 13. odevzdání seminární práce
Předpokladem je všeobecný kulturně historický přehled, znalost vývoje individuálního bydlení, předpoklady pro vypracování výkresové dokumentace ve fyzické a elektronické podobě.

Základní literatura předmětu

Kubelík, M.: 400 let benátských vil, Správa pražského hradu, 1993

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Risselada Max: Raumplan versus Plan Libre, Zlín: Archa, 2012
Dvořáková, Dita a Krajčí, Petr a Lukeš, Zdeněk a Sedláková, Radomíra a Veverka, Přemysl a Vl, Pavel ček: Slavné pražské vily, Praha: Foibos, 2007
Goryczková, Naděžda a Strakoš, Martin a Šlapeta, Vladimír a Vybíral, Jindřich: Slavné vily Moravskoslezského kraje, Praha: Foibos, 2008