English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG43
NázevÚstní část SZZ - Konstrukce pozemních staveb
Course nameFinal oral exam in Building Construction

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantJan Škramlik

Obsahové informace

Vykonání ústní části státní závěrečné zkoušky
Předpokladem pro přípravu na ústní závěrečnou zkoušku je absolvování povinných předmětů Pozemní stavitelství oboru APS bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb.

Harmonogram přednášky

  • Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující konstrukce pozemních staveb a technická zařízení budov.
Znalosti konstrukcí pozemních staveb včetně řešení technických zařízení budov pro jejich uplatnění v návrhu stavby podle studijního programu Architektura pozemních staveb.

Základní literatura předmětu

Witzany, J: Konstrukce pozemních staveb 20, ČVUT Praha, 2001