English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG42
NázevÚstní část SZZ - Teorie a dějiny architektury
Course nameFinal Oral Exam in Theory and History of Architecture

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantMartin Horáček

Obsahové informace

Student prokáže znalosti z dějin architektury potřebné pro získání bakalářského titulu.
Ústní státní zkouška zahrnující teorii a dějiny architektury.

Harmonogram přednášky

  • Ústní státní zkouška zahrnující teorii a dějiny architektury.
Ústní státní zkouška zahrnující teorii a dějiny architektury.

Základní literatura předmětu

Raeburn, M. a kol: Dějiny architektury, Odeon Praha, 1993
Syrový.B: Architektura - svědectví dob, SNTL Praha, 1987
Koch,W.: Evropská architektura, Universum, 2008
Kruft, H.-W.: Dejiny teórie architektúry, Bratislava, 1993
Kratochvíl Petr a kol.: Velké dějiny zemí Koruny české: Architektura, Paseka, 2009
Sitte Camillo: Stavba měst podle uměleckých zásad, Brno, 2012

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Krier, L.: Architektura - volba nebo osud, Academia Praha, 2001
Zatloukal, P.: Příběhy z dlouhého století, MU Olomouc, 2002
Švácha, R.: Od moderny k funkcionalismu, Odeon, 1985