English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG41
NázevÚstní část SZZ - Navrhování staveb
Course nameFinal Oral Exam in Building Typology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantAlois Nový

Obsahové informace

Průkaz teoretické zralosti absolventa bakalářského studia. Závěrečná zkouška zahrnující typologii obytných staveb, veřejných staveb, průmyslových staveb, zemědělských staveb, ochrany památek a interiéru a výstavnictví.
Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující typologii obytných staveb, veřejných staveb, průmyslových staveb, zemědělských staveb, ochrany památek a interiéru a výstavnictví.

Harmonogram přednášky

  • Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující typologii obytných staveb, veřejných staveb, průmyslových staveb, zemědělských staveb, ochrany památek a interiéru a výstavnictví.
Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující typologii obytných staveb, veřejných staveb, průmyslových staveb, zemědělských staveb, ochrany památek a interieru a výstavnictví.

Základní literatura předmětu

Neufert, E.: Navrhování staveb, Consultinvest Praha, 2000
Kovařík a kol.: Průmyslové stavby, SNTL Praha, 1986
: Vyhláška 137/1998 Sb., Obecně technické požadavky na výstavbu, , 1998
Kříž, M.: Rekonstrukce a ochrana památek, VUT Brno, 1997
Vlček a kol.: Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, Verlag Dashöfer, 2003
Zevi, B.: Jak se dívat na architekturu, Praha, 1966