English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG35
NázevAteliér architektonické tvorby V.
Course nameArchitectural Design Studio V.

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení8 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantJiljí Šindlar

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu, kterým je aplikace teoretických znalostí, dovednost navrhování interierů a výstavních expozic, schopnost grafického vyjádření trojrozměrné reality.
Atelier architektonické tvorby je nejpodstatnějším mediem výuky architektury. Výuka je založena na získávání znalostí a dovedností přímou zkušeností s architektonickou tvorbou postupnými kroky od jednoduchých témat až po složité soubory provozně náročných budov. Metodicky vychází z přenosu zkušeností pedagoga na studenta dialogem nad rozpracovaným dílem. Rozvíjí tvůrčí myšlení i profesionální návyky nezbytné pro výkon umělecko-technického povolání. Student má možnost volit si určité zadání i učitele podle vlastního výběru.
Atelier interieru a výstavnictví je tématicky zaměřen na tvorbu vnitřního prostoru budov včetně všech doprovodných atributů a designerských prvků. Atelierem procházejí všichni studenti.

Harmonogram cvičení

  • 1. Analýza programu
  • 2. Analýza řešeného prostoru
  • 3. Referenční příklady
  • 4. Základní idea návrhu
  • 5. Kritika, hodnocení 1. fáze
  • 6.-9. Práce na návrhu
  • 10. Kritika, hodnocení 2. fáze
  • 11.-12.Vypracování konečné verze
  • 13. Kritika, výsledné hodnocení
Atelier architektonické tvorby využívá znalostí získaných v předchozích typologických disciplinách, které jsou nezbytnou podmínkou pro přihlášení se k odpovídajícímu tématu. Absolvování tohoto tématu však nemusí následovat bezprostředně po absolvování obsahově příbuzné typologie.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Literatura a periodika vztahující s k tématu ateliérové tvorby, , 0
: Příslušné normy a předpisy, , 0
NEUFERT, Ernst: Navrhování staveb, Consultinvest Praha, 2000
Sborník referátů: Stavby pre kulturúru a voľný čas - stav a budoucnost, STU Bratislava, 2001
CHYBÍK, Josef, WERNER Jan: Pozemní stavitelství /studijní texty pro 4.semestr - Jan Werner, Josef Chybík, VUT , 1999, VUT Brno, 1999
CERVER, Francisco Asensio: Zeitgenossischte Architektur, Konemann, 2005
BARBERO, Silvia a COZZO, Brunella: Ecodesign, www.ullmann-publishing.com, 2009