English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG29
NázevDějiny stavebních řemesel
Course nameHistory of Building Trades

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantMichal Werner

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu, kterým je prohloubení znalostí získaných v předmětu Pozemní stavitelství, ve kterých je doplňuje o pochopení historických souvislostí a řemeslných prací.
Výklad vývoje stavebních řemesel od nejstarších dob po konec 19. století, osvětlující tradiční stavební postupy s důrazem na historický řemeslný detail.
Znalosti jsou využitelné jednak v oblasti obnovy památek, jednak jako východisko pro pochopení soudobých technologií a možností řešení konstrukčních detailů z hlediska architektonického i stavebně technického.

Harmonogram přednášky

 • 1.Stručný vývoj stavebních řemesel a jejich postavení od starověku do
 • konce 19.století
 • 2.Kamenictví – vývoj způsobů zpracování kamene, kamenné zdivo,
 • pilíře, klenby
 • 3.Kamenictví – štíty, arkýře, balkony a vývoj jejich řemeslného
 • ztvárnění
 • 4.Kamenictví – kamenné obklady, římsy, úpravy detailů oken a dveří
 • 5.Zednictví – vývoj řemesla, kamenné zdivo a jeho vazby, cihelné
 • zdivo, cihelné vazby, klenby, římsy, schody
 • 6.Zednictví – vnější a vnitřní úpravy povrchů, dlažby, omítky, štuka,
 • umělý kámen
 • 7.Tesařství – vývoj řemesla, roubené a hrázděné stavby, historické
 • krovy
 • 8.Tesařství – stěny, stropy a podlahy, krytiny slaměné, rákosové,
 • prkenné, šindelové
 • 9.Truhlářství – vývoj řemesla, dveře, vrata
 • 10.Truhlářství – okna, výkladce
 • 11.Klempířství a pokrývačství – vývoj řemesla, krytiny, žlaby,
 • odpady, nástřešní tělesa
 • 12.Zámečnictví – vývoj řemesla, spoje, okna, světlíky, kování, ploty
 • a mříže
 • 13.Exkurze
Předmět využívá znalostí získaných v Pozemním stavitelství a Dějinách architektury a je průpravou pro samostatnou tvůrčí práci v navazujících předmětech Detail v architektuře.

Základní literatura předmětu

TITSCHER F.: Stavitelství, Grada Praha, 2002
JUNDROVSKÝ R.: Kamenictví, Grada Praha, 2001
KOHOUT J., TOBEK A.:: Zednictví, Grada Praha, 1998
KOHOUT J., TOBEK A.: Tesařství, Grada Praha, 1996
KOUŘIL J., BUBEN F.: Truhlářství, Grada Praha, 2003
ŘÍHÁK J.M.: Pokrývačství, Grada Praha, 2003
PLUMBRIDGE A., MEULENKAMP W.: Ziegeln in der Architektur, DVA Stuttgart, 1996
 • Koordinace přednášek a cvičení:
 • Předmět souvisí s poznatky, získanými v předmětu Dějiny architektury.